Svårt att spåra CSR-effekter

Företag har svårt att spåra effekterna av sina CSR-satsningar. Andelen företag som litar på att de kan spåra effekterna har sjunkit från 76 till 66 procent under två år. Detta trots att allt fler företag försöker mäta sitt CSR-arbete. Det visar en internationell undersökning från Global Corporate Citizens som sponsrats av it-företaget IFS.

Undersökningen visar att 63 procent av företagen försöker att mäta effekterna av CSR. 2010 var det bara 23 procent som gjorde det. Ungefär en femtedel av ekonomicheferna har verktyg för att mäta CSR men 38 procent av ekonomicheferna saknar systemstöd för att mäta och följa CSR-arbetet.

Intresset för systemstöd för CSR ökar dock. Nära två tredjedelar av de tillfrågade visar ett starkt intresse för ett integrerat systemstöd för att mäta och följa företagets miljöpåverkan. En rapport från Harvarduniversitetet visar att det är mycket önskvärt att företag lämnar information om sina CSR-satsningar så att investerare kan fatta väl underbyggda beslut. Det skriver Environmental Leader.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.