Svante Axelsson: EU:s ribba för låg

EU måste höja klimatmålet från 20 till 25 procent till 2020. Annars riskerar den nya klimatfärdplanen att gå i stöpet, konstaterar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

I tisdags presenterade EU sin nya färdplan för klimatet som ska leda unionen mot lägre utsläpp fram till 2050 för att undvika att jordens medeltemperatur höjs med två grader. Utsläppen ska ned med hela 80 procent fram till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. För att nå dit måste även den kortsiktiga ribban höjas, menar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

– Vi måste ställa om mycket snabbare. Forskning har visat att det skulle gå att minska utsläppen med 40 procent till 2020. Flera länder, bland annat Danmark och Storbritannien, vill minska med 30 procent vilket också är lönsamt. Det långsiktiga målet blir inte trovärdigt om man inte är ambitiös när man själv sitter vid makten.

Han är också kritiskt till att EU i sin färdplan inte gjort energieffektiviseringsmålet bindande.

Dock är han positiv till färdplanens syfte: att vara ett underlag för att ta fram sektorspecifika policies.

– Det är bra att den föreslagna färdplanen lyfter fram de olika sektorernas specifika utmaningar. Man får se detta dokument som ett sätt att bryta låsningar i EU:s interna klimatarbete för att finna vägar på längre sikt. Och bästa fall kan den eventuella enigheten på lång sikt även användas som hävstång i de mer kortsiktiga diskussionerna om att klimatanpassa jordbrukspolitiken och införa en gemensam koldioxidskatt i hela EU.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.