Svampar förvandlar flygbränsle till vatten

Sustaintech I den nedlagda gruvan i Ytterby på Resarö har ett unikt reningsverk nyligen upprättats. Det är det första i sitt slag där svampar bryter ner och återvinner oljebaserade föroreningar.

Svampar förvandlar flygbränsle till vatten
Ascosporer som bildas från svampgruppen Ascomycetes. Foto: Adobe Stock

Förr i tiden användes den nedlagda gruvan i Ytterby på Resarö som förvaringsplats för flygfotogen och olja av Försvarsmakten. Efter att anläggningen tömdes år 1995, har det pågått en saneringsprocess i nästan 20 år. Trots det återstår det fortfarande vissa rester av oljan i gruvan. Nu genomförs en avslutande sanering med hjälp av svampar som ”äter” upp oljan, och omvandlar den till biomassa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Magnus Ivarsson är geobiolog vid Naturhistoriska museet och även VD för det svenska start-up-företaget Mycomine. Företaget utvecklar hållbara system för att extrahera, utfälla och nedbryta element, metaller och kemiska föreningar med hjälp av svampar.

Fakta

Nedbrytande svampar

De svampar som har förmågan att bryta ner olja tillhör gruppen sporsäcksvampar, även känd som Ascomycetes. Det är en stor grupp av svampar, men de är inte samma sort som de som vi äter. I stället för stora, matsvampar i skogen, så består denna grupp av mögel, jäst och tryfflar. De svampar som forskarna studerat är komplexa och bildar ett nätverk av trådar som kallas mycel. DNA-analys av dessa svampar har visat att de inte tidigare har beskrivits vetenskapligt. Dessa svampar trivs vanligtvis i totalt mörker och deras behov av kol och energi uppfylls genom att bryta ner kolväten som finns i spillolja. Trots att oljan är giftig för människor, har svamparna inga problem med att ta hand om den.

Sökt i flera år

Magnus Ivarsson berättar att han har sökt efter oljeätande svampar i mörka och djupa miljöer i flera år. För drygt åtta år sedan uppmärksammade han svampar på väggarna i Stockholms tunnelbana, i första hand den djupt belägna stationen Kungsträdgården, där de renade dag- och grundvattnet som rann längs väggarna. Vid närmare anblick upptäckte han och kollegorna från riksmuseet ett helt nytt släkte mikrosvampar – med en överraskande egenskap.

– Det visade sig att dessa organismer hade samlat på sig en betydande mängd olja i sina celler, vilket kom som en överraskning. Eftersom vattnet i området var relativt förorenat, har vi teoriserat att de kan ha tagit upp oljan direkt från vattnet, och att de agerar som små, naturliga reningsverk, säger han.

Fakta

Magnus Ivarsson

Magnus Ivarsson är en geobiolog som har disputerat inom paleontologi med fokus på fossila mikroorganismer. Han har ägnat större delen av sin forskning åt att studera den djupa biosfären, både på havsbottnar och i nedslagskratrar samt underjordiska stadsmiljöer. Förutom detta handleder han mastersstudenter och doktorander vid Stockholms universitet och andra europeiska universitet.

Från tanken att dra nytta av svampens potential och ta det till nästa nivå, utvecklade Magnus Ivarsson och hans kollega Kristoffer Palmgren en första prototyp av ett reningsverk. Efter att ha genomfört mindre provrörsförsök, gick de vidare till att hantera större volymer på flera liter och slutligen lyckades de skala upp processen för att hantera tonvis av förorenat material.

Genom att leda oljevattnet genom ett rörsystem och ”mata” svamparna med oljan, så erhålls vatten och biomassa som en naturlig restprodukt. Magnus Ivarsson säger att biomassan sedan kan användas på flera olika sätt, exempelvis som biobränsle eller som jordförbättring genom att komposteras.

Första uppskalade systemet i världen

Fortifikationsverket som äger och förvaltar Ytterby gruva, har låtit Magnus Ivarsson och kollegan, Kristoffer Palmgren driva en större testanläggning för att rena gruvan från gammalt flygbränsle, en gång för alla.

Belägen strax utanför Waxholm i Stockholms skärgård, användes Ytterby gruva under kalla kriget som en bränsledepå av Försvarsmakten. En stor del av gruvan fylldes med drivmedel och fungerade som en enorm oljetank. När spänningarna i världen minskade avvecklades bergrummet som en militär tankstation och blev i stället föremål för en omfattande miljösanering. Trots detta är Ytterby gruva fortfarande i behov av ytterligare sanering.

– Det är första gången i världen som man har byggt ett uppskalat system där man använder just bara svamp, för denna typ av processer. Det är ett världsunikt reningsverk, säger Magnus Ivarsson.

Han säger att det vanligaste alternativet är att bränna oljorna, men han påpekar att det leder till höga koldioxidutsläpp och ökar växthusgaserna. Deponering av oljorna ses inte heller som en hållbar lösning eftersom det är både kostsamt och innebär risker för både människor och ekosystem.

Vad gör ert reningsverk unikt?

– Vi betraktar vårt svampprojekt som det första hållbara alternativet där kolet i oljorna återförs till de naturliga kretsloppen i stället för att släppas ut i atmosfären. Andra försök runt om i världen använder mindre effektiva svamparter. Vi är de första som använder denna svampart i kombination med ett reningsverk, vilket ökar dess produktivitet.

Magnus Ivarsson

Vad är det för svamp ni använder?

– Vi väljer svampar från vårt specialiserade bibliotek beroende på vilken förorening som ska behandlas. För att ta itu med flygfotogenproblemet i Ytterby, använder vi en effektiv svamp från Sverige, men dess identitet är lite av en företagshemlighet.

Fakta

MycoMine

SÄTE: Stockholm.
GRUNDARE: Magnus Ivarsson, Kristoffer Palmgren, Björn Ohlsén och Oona Snoeyenbos-West. Mycomine har fyra grundare men tekniken bygger på Magnus Ivarssons forskning.
OMSÄTTNING: 250 000 kronor (2022).
MÅL: Att expandera verksamheten för att kunna möta industrins ökade efterfråga

Finns det andra miljöföroreningar som svampar kan ta bort?

– Definitivt. Vi ser en stor potential i att fokusera på PFAS, en grupp av ämnen som saknar en definitiv lösning. Möjligheten att arbeta med dessa ämnen finns tack vare svampars förmåga att bryta ned och konsumera de organiska molekylerna. Vissa svampar gillar även metall och kan ta upp utvalda metaller. Så vi kan i princip använda samma metod för att rena miljön som vi använder för att skaffa oss värdefulla tillgångar som industrin kan behöva, avslutar Magnus Ivarsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.