Surt regn kan ge mer kvicksilver i fisk

Sedan 90-talet har kvicksilverutläppen kraftigt minskat i Europa. Så varför ökar då halten av ämnet i injöfiskar? Minskningen av surt regn kan ligga bakom.

Surt regn kan ge
mer kvicksilver i fisk

2009 upptäckte norska forskare att kvicksilverhalterna i insjöfisk kraftigt hade ökat sedan 1991. En teori som nu läggs fram är att ökningen, paradoxalt nog, beror på en annan miljöåtgärd: minskningen av försurning i sjöar, det skriver Chemical & Engineering News.

När regnets surhetsgrad sjunker, stiger PH-värdet i sjön vilket lösgör mer ämnen från det organiska materialet runt sjön. Organiskt kol kan reagera med vissa typer av kvicksilver som finns längre ner i sjösedimenten och lättare kan vandra uppåt när marken blir mer löslig. Metylkvicksilver är en sådan form som lätt rör sig upp genom näringsvävarna i en sjö, ansamlas i fisk och är extra farlig för människan att få i sig.

De norska forskarna, med Ståle Haaland – vid det norska institutet för jordbruks- miljöforskning i spetsen, jämförde kvicksilverhalterna i insjöfisk med nivåerna av organiskt kol och fann ett starkt samband. Forskarna påpekar att det är för tidigt att dra några slutsatser eftersom det kan finnas fler orsaker till att kvicksilverhalterna ökar.

Den amerikanska ekologen och kvicksilverforskaren Collin Eagles-Smith kommenterar det norska forskarteamets hypotes i en kommentar till Chemical & Engineering News: ”Om sambandet stämmer ger det miljöforskare en riktig gåta, där en förbättring av ett miljöhot förvärrar en annan”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.