Supermiljöbilspremien inte teknikneutral

Supermiljöbilspremien fortsätter att kritiseras. Nu menar Svenska Bioenergiföreningen att stödet inte är teknikneutralt. Flera andra remissinstanser håller med.

Regeringens förslag om en supermiljöbilspremie fortsätter att kritiseras. Tidigare har Gröna Bilister pekat på att stödet är missgynnande och att bilindustrins satsningar riskerar att vara bortkastade om regeringen inte tar tag i frågan.

– Skrota förslaget, gör i stället om det så att bilar med höga utsläpp får betala för de renaste bilarna. På detta sätt kan de över tre miljoner bilar på de svenska vägarna bidra till att bilparken förnyas och utsläppen minskas, säger ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister förordar en bonus-malus lösning som innebär att fordon med höga utsläpp betalar en avgift som kommer de med låga utsläpp till godo.

Nu säger även Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, nej till förslaget som Transportstyrelsen utformat. I sitt remissvar skriver de att stödet endast gynnar elbilar eftersom utsläppen mäts vid avgasröret och inte för hela livscykeln. Därmed menar de att stödet inte är teknikneutralt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.