Cop28 så här långt

Cop28 SUMMERING: Det är halvtid på Cop28 och de politiska förhandlarna börjar nu anlända. Miljö & Utveckling summerar klimatförhandlingarna så här långt.

Cop28 så här långt
Foto: Kiara Worth/ UN Climate Change

Efter de inledande dagarnas ovanligt snabba åtgärder och överenskommelser, bland annat med den nya loss and damage-fonden, har tjänstemännens förhandlingar återgått till ett mer normalt och långsammare tempo.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi har nu, som så ofta är fallet, en blandad bild av förhandlingarna. Vi sser stora skillnader mellan enskilda stater på vissa områden. Men det finns en stark vilja att göra framsteg, sade till exempel det tyska klimatsändebudet Jennifer Morgan till AP på onsdagkvällen.

USA:s särskilda klimatsändebud John Kerry sa också att ”vi har gjort mycket under denna första vecka och vi har uppnått verkliga resultat.” Det finns också tydliga förhoppningar om ett stort avtal om utfasning av fossila bränslen. Samtidigt beskriver flera medier hur tjänstemän lyfter farhågor dessa förhoppningar är alldeles för höga.

En förhandlingsobservatör, Dr Natalie Jones från International Institute for Susstainable Development, IISD, skrev också på X under onsdagen vilka nationer det var i förhandlingsrummet som arbetade hårdast för att försvaga förhandlingstexten om fossila bränslen – nämligen Indien, Kina, Ryssland och Saudiarabien.

  • Onsdag 6 december

Den första veckan av förhandlingar avslutades på onsdagen utan att delegationerna lyckades uppdatera det utkast som publicerades på tisdagen. I texten som nu går vidare finns dock fortfarande den alternativa formuleringar om att fasa ut fossila bränslen kvar. Formuleringar som stöds av både EU, USA, ö-nationer och afrikanska länder. Även textalternativet där formuleringar om fossila bränslen helt utesluts finns kvar. Detta alternativ stöds av Kina, Saudiarabien och flera andra arabländer.

På onsdagen hade Cop28 tema transporter och byggande. En given fråga som ställdes från flera medier var förstås hur stora utsläppen var för att transportera de över 100 000 deltagare som transporterats till klimattoppmötet. Många av de som svarade menade att ”det var värt det”.

På onsdagen uttalade sig också FN:s klimatsekreterare Simon Stiell och påpekade att segern med den nya loss and damage-fonden inte fick bli ”en avbockning i rutan” som sänkte tempot i förhandlingarna. Andra högt uppsatta tjänstemän var dock fortsatt positiva till förahndlingarna och menade att de fortfarande drevs i en positiv anda.

  • Tisdag 5 december

På tisdagen tog förhandlarna fram en ny version av förhandlingstexten. Texten som var på 24 sidor hade tre alternativ för framtidens användning av fossila bränslen. Bedömare menade att det därför fortfarande var svårt att att avgöra hur det slutliga avtalet skulle komma att se ut. En fråga om texten som fortsätter skapa huvudbry hos förhandlarna är till exempel hur ord som ”utfasning” och ”nedfasning” ska användas. Enligt den första alternativa texten åtar sig parterna att genomföra ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. I det andra alternativet att påskynda ”ansträngningarna för att fasa ut den oförändrade minskningen av fossilanvändningen. I det tredje alternativet finns inga skrivningar om detta över huvud taget. På tisdagen var också Saudiarabiens energiminister tydlig med att man avvisar alla skrivelser om att fasa ut fossila bränslen.

På tisdagen släppte också FN:s meteorologiska organisation, WMO, en ny rapport som visar att fler länder rapporterade högre temperaturer mellan 2011 och 2020 än någon annat tidigare decennium. Detta har bland annat lett till att världens glaciärer minskade mer än någonsin tidigare. Rapporten uppter också att det inte finns några tecken på att uppvärmningen håller på att vända.

En annat stort utspel på tisdagen kom från mejerijättarna Danone, Bel Group, General Mills, Lactalis USA, Kraft Heinz och Nestle som berättade om den nya alliansen Dairy Methane Action Alliance. Företagen i alliansen kommer årligen redovisa och offentliggöra metanutsläpp samt genomföra en handlingsplaner som minskar metanutsläppen med start senast vid slutet av 2024.

  • Måndag 4 december

På måndagen återkopplade organisationerna The Nature Conservancy (TNC) och Global Renewables Alliance (GRA) till lördagens storstilade löften från länderna att tredubbla den förnybara energiproduktionen genom ett samarbete för att utveckla och etablera en handlingsplan i fem punkter för hur den utlovade tredubblingen kan genomföras på ett rättvist sätt.

Störst på nyhetsplats under måndagen var förstås The Guardians avslöjande om att mötets ordförandes, Sultan Ahmed al Jabers, tidigare förnekat fakta om kopplingen mellan klimatet och fossila bränslen. Annat som uppmärksammats i media är de reklambyråer som arbetat för Cop28 med marknadsföring samtidigt som de har flera stora oljebolag som kunder. Bland annat de oljebolag från Förenade Arabemiraten som misstänks använda Cop28 för att sluta affärskontrakt med länder under mötet.

  • Söndag 3 december

Under söndagen låg fokus på natur och biologisk mångfald då Cop28:s ordförandeland presenterade åtaganden kring skogs- och havsskydd till ett värde av 1,7 miljarder dollar. Bland finansiärerna fanns bland andra Förenade Arabemiraten om 100 miljoner dollar där 30 miljoner ska gå enskilt till Ghana. Också techmiljardären Jeff Bezos välgörenhetsfond Bezos Earth Fund åtgo sig att skänka 100 miljoner dollar till önationer i Stilla havet.

På söndagen presenteras även en deklaration för fred och klimat som belyste sambandet mellan fred och klimat. Deklarationen undertecknades redan från inledningsvis av 70 regeringar vilket var färre än de deklarationer som tidigare undertecknats under mötet. Deklarationen erkänner att konflikter gör platser mer sårbara för klimatpåverkan eftersom det hindrar effektiv anpassning och motståndskraft. Undertecknarna uttrycker ”djup oro” över utmaningen och betonar hur klimatlösningar kan och bör vara lösningar för fred, och aldrig förvärra befintliga spänningar.

  • Lördag 2 december

Lördagen inleddes med att ordförandeskapet presenterade en deklaration för klimat och hälsa som stöddes av över 120 länder. I deklarationen erkänns de växande hälsoeffekterna av klimatkrisen och hälsofördelarna med snabba åtgärder för att minska växthusgasutsläpp och skala upp anpassningsåtgärder. Varje undertecknande nation åtar sig att införliva hälsoaspekter i sina åtaganden enligt Parisavtalet, sina så kallade NDC:er.

Det största utspelet för lördagen kom dock på lördagens så kallade World Leader Summit då över 100 länder åtog sig att fortsätta hålla parisavtalet levande och arbeta vidare för 1,5-gradersålet. Åtagandena innefattar en tredubbling av världens förnybara energiproduktion samt en dubbling av energieffekiviteten till år 2030.

  • Fredag 1 december

På fredagen lanserade Cop-ordförandeskapet en ny deklaration om motståndskraftiga livsmedelssystem som förväntades undertecknas av 130 länder. Också World Economic Forum och dess initiativ First Movers Coalition presenterade på fredagen en satsning på hållbar livsmedelsproduktion. Det handlar om löften från initiativets 20 livsmedelsföretag, bland annat Nestle och Cargill, att minska sina utsläpp och negativa miljöåverkan.

En annan livsmedelsnyhet var en ny handlingsagenda för regenerativt jordbruk som presenterades av ordförandeskapet tillsammans med World Business Council on Sustainable Development. Här uppskattades att mindre än 15 procent av åkermarken förvaltas på ett regenerativt sätt, och att den här andelen bör ökas till 40 procent fram till 2030. För att nå dit ska man försöka samla världens företag att ändra produktionsmetoderna på 160 miljoner hektar mark, något som berör över 1 miljon lantbruk.

  • Torsdag 30 november

Den första stora nyheten på klimatmötet presenterades under torsdagen var den nya så kallade loss&damage-fonden, alltså en fond som ska finansiera åtgärder som hanterar skador och förluster av klimatförändringarna. På torsdagen meddelades att Förenade Arabemiraten och Tyskland skulle bidra med 100 miljoner dollar vardera till fonden. Storbritannien bidrar med 40 miljoner dollar, USA med 17 miljoner dollar och Japan med 10 miljoner. Senare meddelade även Spanien och Portugal att de bidrar till fonden med 20 respektive 5 miljoner dollar. Reaktionerna på nyheten har varit blandade och många har ifrågasatt att USA, världens största ekonomi, enbart bidrar med 17 miljoner dollar. Enligt ordförandeskapet har fonden nu samlat in totalt 720 miljoner dollar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.