Styrmedel ska stoppa avfallet

Att få bukt på allt avfall som vi människor genererar är inte lätt. En väg att gå är kraftfulla ekonomiska styrmedel riktade mot hanteringen för att förebygga uppkomsten av avfall i samhället, enligt en rapport från Konjunkturinstitutet och IVL.

Styrmedel ska stoppa avfallet

I de flesta länder världen över förväntas avfallsmängderna fortsätta att öka fram till 2030, enligt OECD. I Sverige har riksdagen

beslutat att den totala mängden avfall inte ska öka och att den resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt.

För att analysera hur ekonomiska styrmedel kan påverka uppkomsten av framtida avfall har Konjunkturinstitutet och IVL Svenska Miljöinstitutet sammanlänkat en ekonomisk modell och en systemteknisk modell över avfallshantering i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att det krävs kraftfulla ekonomiska styrmedel riktade mot hanteringen för att förebygga uppkomsten av avfall i samhället.

Teknik viktigt

Man kan också se att avfall förebyggs genom tekniska framsteg, materialsnålare produktionsprocesser och genom beteendeförändringar hos hushållen i riktning mot ett avfallssnålare konsumtionsmönster. Resultaten visar en relativ frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och avfallsmängder, det vill säga de totala avfallsmängderna ökar i lägre takt än BNP.

– Det är viktigt att uppmärksamma de ökande avfallsmängderna. Med nuvarande ökningstakt kommer vi att generera femtio procent mer avfall om 20 år. Men det handlar egentligen inte bara om avfallet utan om att hushålla med våra resurser. Det finns en stor miljöpotential i detta, säger Maria Ljunggren Söderman, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.