Styrelser allt bättre på hållbarhet

Ledarskap Styrelser har blivit bättre på att arbeta systematiskt med frågor som rör samhällsansvar, miljö och etik. Men det finns väldigt mycket kvar att göra, enligt en sammanställning från Styrelseakademien.

Styrelser allt bättre på hållbarhet

Styrelseakademien utvärderar regelbundet styrelsearbetet i olika typer av bolag. Ledamöterna får betygsätta styrelsens arbete inom ett trettiotal områden som ägardirektiv, finansiell rapportering, strategier och mål, hållbarhet samt kompetens- och talangförsörjning.

Totalt har man gjort omkring 300 utvärderingar de senaste åren. Hållbarhet har generellt varit lågt prioriterat, men utvärderingarna från det senaste bokslutet visar att samhällsansvar får ett allt större utrymme i styrelsearbetet – när styrelseledamöterna graderar sig själva.

– Det är ungefär 10 procent som tycker att de är bättre på att arbeta med hållbarhetsfrågor om man jämför med föregående bokslut, berättar Gunnar Hesse, ansvarig för styrelseutvärdering på Styrelseakademien Sverige.

Olika åsikter

Fortfarande tycker han dock att hållbarhet är en fråga som är styvmoderligt behandlad i många styrelser. Styrelseledamöter i samma styrelse har ofta vitt skilda åsikter om ifall de är bra eller dåliga på hållbarhet.

– Min tolkning är att de helt enkelt inte definierat vad de menar med hållbarhet. Många svänger sig med begreppet, men saknar mål och uppföljning, säger Gunnar Hesse.

Hans rekommendation till alla styrelser är att de definierar vad de faktiskt menar med hållbarhet och tar ett styrelsebeslut för vad bolaget vill göra. Utifrån detta bör de sedan sätta upp mål så att hållbarhet blir en tydlig del av den strategiska och operativa planen.

– Hållbarhet är ett av de områden som blir allt viktigare för bolagens förmåga att konkurrera långsiktigt. Sköter de inte detta kommer de att få problem, konstaterar Gunnar Hesse.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.