Studie: Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har sämre lungfunktion

Utsläpp Spädbarn som bor i områden med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Det menar forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm som efterlyser åtgärder för att sänka halterna av luftföroreningar i Sveriges tätorter.

Studie: Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har sämre lungfunktion
En ny studie undersöker hur spädbarn påverkas av luftföroreningar. Foto: Adobe Stock.

Det är sedan tidigare känt att luftföroreningar under spädbarnstiden inverkar negativt på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna. Men nu har forskare vid Karolinska Institutet slagit fast att den negativa inverkan märks av redan vid sex månaders ålder.

Vägtrafik viktigaste källan till skillnaderna

För att komma fram till resultatet har forskarna undersökt 177 spädbarn i Stockholm. Detta genom att mäta spädbarnens lungfunktion vid sex månaders ålder, samt genom enkäter som föräldrarna fått fylla i.

De spädbarn som varit mest utsatta för luftföroreningar hade en lägre lungfunktion jämfört spädbarn som utsatts för mindre luftföroreningar. Enligt studien utgjorde vägtrafiken den viktigaste källan till skillnaderna i luftföroreningsexponering.

– Vår studie bidrar till att etablera luftföroreningar som en riskfaktor för försämrad lungfunktion redan under spädbarnstiden när lungorna fortfarande är under utveckling”, säger Björn Lundberg, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Efterlyser åtgärder för att motverka luftföroreningar

Enligt forskarna är luftföroreningsnivåerna i Stockholm jämförelsevis låga i ett internationellt perspektiv. Därför menar de att det är alarmerande att även dessa nivåer har en negativ påverkan på spädbarnens lungor. Nu efterlyser de åtgärder för att sänka halterna av luftföroreningar.

– Sammantaget med annan nytillkommen forskning talar våra resultat för att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter, säger Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.