Studie: Här är megatrenderna som styr världen 2023 – och lösningar för framtiden

Cirkulär ekonomi En ekologisk hållbarhetskris, krig och en hotad demokrati. Det är en dyster bild som finländska Sitra målar upp i sin rapport om vilka megatrender som styr samhället 2023. Men det finns lösningar.

Studie: Här är megatrenderna som styr världen 2023 – och lösningar för framtiden
Finländska Sitra har identifierat fem megatrender inför 2023. Foto: Sitra.

I början av 2020 gav det finländska forskningsinstitutet Sitra ut en översikt av fem stora trender, eller megatrender, som präglade världen. Trenderna var den ekologiska krisen, den åldrande befolkningen, nätverkens allt större betydelse, teknologins dominerande roll och en osäker ekonomisk omgivning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Därefter har det hänt mycket. Olika slags kriser har svept över världen, som coronapademin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Inför 2023 har Sitra därför uppdaterat megatrenderna. Det mest centrala i rapporten, som släpptes vid årsskiftet, är den ekologiska hållbarhetskrisen och att naturens bärkraft håller på att ge vika. Det följs av att välfärden äventyras, demokratin utmanas, konkurrensen om den digitala makten hårdnar och att grunden för vår nuvarande ekonomi rubbas.

– Megatrenderna påminner oss om att det fortfarande är bråttom att trygga naturens bärkraft och ta itu med utmaningar som gäller välfärd, stärka delaktighet och försvara demokratin samt säkerställa att ekonomin och tekniken utvecklas och utnyttjas på ett rättvist och hållbart sätt, säger Katri Vataja, direktör för förutsägelse och strategi vid Sitra i en kommentar.

Megatrenderna hjälper oss att förstå framtiden

Men exakt vad är megatrender och varför behöver vi förstå dem? Sitra beskriver det som ”omfattande utvecklingsförlopp som hjälper oss att förstå en tid av överraskningar och att rikta blicken längre bort mot framtiden”.

– Att förstå förändringar hjälper oss att också uppfatta mer överraskande utvecklingsprocesser och de möjligheter som dessa medför. Om man kan säga något om framtiden så är det att vi kommer att uppleva fler överraskningar, säger Mikko Dufva expert på framtiden vid Sitra och medförfattare till rapporten i en kommentar.

Rapporten lyfter lösningar

Vidare beskriver Sitra att den helhetsbild som 2023 års megatrender skapar kan kännas ”dyster och till och med ångestframkallande” och att det ”inte finns någon återgång till det gamla normala”. Men på den positiva sidan menar Sitra att framtiden går att påverka.

I studien över megatrenderna ger Sitra därför förslag på lösningar som hanterar utmaningarna vi står inför.

Fakta

Fem megatrender 2023 enligt Sitra

  1. Naturens bärkraft håller på att falla sönder Klimatet blir varmare, den biologiska mångfalden utarmas och vi konsumerar för mycket av världens resurser, vilket äventyrar grunden för vår ekonomi. Därför behövs en snabb avveckling av användningen av fossila bränslen och ett stopp för överkonsumtionen av ändliga resurser.
  2. Välfärden som vi känner den äventyras. Befolkningen blir äldre och samhället blir mer heterogent. De psykiska problemen hos framför allt unga ökar. Den ekonomiska grunden för välfärdssamhället skakar. Lösningen är att vi strävar efter en hållbar livsstil med nya tankemodeller om hur ett gott liv kan levas, säger Sitra.
  3. Demokratin utmanas. Demokratierna pressas både av inre och yttre krafter. Geopolitiken är samtidigt tillbaka med besked. Den regelbaserade världsordningen rubbas liksom tilliten till dess institutioner. Botemedlet är att bygga förtroende för demokratiska institutioner och individens möjligheter att påverka.
  4. Konkurrensen om den digitala makten hårdnar. Teknik och data blir en allt viktigare del av vardagen. Data om våra liv samlas in och utnyttjas allt mer av olika aktörer. Nya spelregler behövs för dataekonomin, anser Sitra.
  5. Grunden för vår nuvarande ekonomi rubbas. Den globala ojämlikheten ökar och den ekologiska hållbarhetskrisen fortskrider. En socialt rättvis och ekologiskt hållbar ekonomi behöver byggas upp.

Källa: Sitra.

– I denna tid hittar vi inte hopp genom att hålla fast vid det förflutna, utan genom möjligheter att bidra till en rättvis, hållbar och inspirerande framtid. Därför ger vi ut förutom utredningen även olika slags verktyg för att utnyttja megatrender, avslutar Katri Vataja.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste