Studie: Gift i gamla leksaker hinder för cirkulär ekonomi

Forskning 84 procent av gamla leksaker innehåller gifter som kan orsaka sjukdomar och störningar i utvecklingen hos barn. Det slår forskare vid Göteborgs universitet fast samtidigt som de efterlyser tydligare lagstiftning i samband med omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Studie: Gift i gamla leksaker hinder för cirkulär ekonomi
En ny studie från Göteborgs universitet pekar på den höga halten farliga kemikalier i gamla leksaker. Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet.

I studien valde forskarna ut 157 nya och gamla leksaksföremål och mätte hur mycket kemikalier de innehöll. Av de äldre leksakerna innehöll 84 procent kemikaliemängder som överskrider dagens lagliga nivåer. Av de nyare leksakerna innehöll 30 procent giftiga kemikalier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Koncentrationerna av de giftiga ämnena var betydligt högre i gamla föremål. I ett flertal gamla bollar hittades till exempel ett par ftalater i koncentrationer som översteg 40 procent av leksakens vikt, vilket är 400 gånger över den lagliga gränsen, säger Bethanie Carney Almroth, professor på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet i en kommentar.

Bethanie Carney

Kan orsaka cancer och DNA-skador

De hälsofarliga kemikalierna som forskarna hittade var bland annat ftalater och kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörande och flamskyddsmedel i leksakerna. Kemikalierna kan bland annat orsaka cancer, skador på DNA eller påverka fortplantningsförmågan hos barn.

Forskarna pekar på att studiens resultat visar att den stora mängden giftiga kemikalier i gamla leksaker utgör ett hinder i framtidens cirkulära ekonomi med återanvändning och återvinning.

Graf som visar gifthalterna i de testade leksakerna.

Efterfrågar tydligare regler

EU:s så kallade leksaksdirektiv reglerar hur stora mängder av ett antal ämnen som får finnas i leksaker. Men det gäller endast nya leksaker och inte gamla. Forskarna efterfrågar därför tydligare regler för gamla leksaker i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Daniel Slunge

– Studien visar att återanvändning och återvinning inte alltid är självklart positivt. I en omställning till en mer cirkulär ekonomi behövs förbud och andra styrmedel som får bort farliga kemikalier från plast och andra material, Daniel Slunge, miljöekonom vid Göteborgs universitet i en kommentar.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.