”Strukturerat miljöarbete fungerar”

Minskad elförbrukning med 45 procent. och minskad förbrukning av fossila bränslen med 22 procent. Dessutom en andel vind- och vattenkraft på 75 procent. It- och telekomföretaget Dialect ser stora vinster med att jobba strukturerat med miljö.

För sju år sedan började Dialectkedjan med sina 60 kundcenter att jobba enligt miljöstandarden Iso 14001. De valde att fokusera sitt miljöarbete på tre områden där de anser att de kan åstadkomma störst positiv effekt – att sänka energiförbrukningen och så långt som möjligt använda förnybara energikällor, att minska förbrukningen av fossila bränslen och utsläppen från sina transporter.

Eftersom de verkar inom en tekniktung bransch jobbar de också med att minska farligt avfall och återvinna skrot.

Målen har varit att minska förbrukningen av fossila bränslen med 12 procent, el med 18 procent och papper med 20 procent. Och nu rapporterar de att resultaten när arbetet redovisades 2012 blev över förväntan. Sedan 2006 har elförbrukningen minskat med 45 procent och förbrukningen av fossila bränslen med 22 procent. 75 procent av kedjan har gått över till att använda el från vind- och vattenkraft och pappersförbrukningen har minskat med 25 procent.

– Det borde vara självklart för alla företag att medverka till att Sverige blir ett mer hållbart samhälle. Men som småföretagare kan det vara svårt att veta hur, och om det man gör verkligen bidrar i någon större utsträckning. Vårt resultat visar att ett strukturerat miljöarbete fungerar, menar Mats Kraitsik Kalvik, vd och koncernchef för Dialect.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.