Strid om biomassa – nu kan EU-förslaget stoppas

Biologisk mångfald EU-parlamentets förslag om att begränsa användningen av biomassa närmar sig ett avgörande. Men om det omdiskuterade förslaget kommer att gå igenom är fortfarande långt ifrån klart – och nu säger tolv medlemsländer nej till förslaget.

Strid om biomassa – nu kan EU-förslaget stoppas
Tolv länder vill stoppa EU-förslag om biomassa. Foto: Svebio.

Förslaget, som ingår i det nya förnybardirektivet, REDIII, handlar om vilka former av biobränslen som ska räknas som hållbara. I september förra året antog EU-parlamentet sin position, där de på flera punkter vill gå längre än kommissionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Bland annat vill parlamentet till 2030 begränsa användningen av det man kallar primära skogsbränslen, det vill säga restprodukter som grenar och toppar (grot). Kritiker till användningen av primära skogsbränslen menar att det skadar den biologiska mångfalden och skogens roll som kolsänka. Syftet med EU-parlamentets förslag är alltså att begränsa denna negativa påverkan på skogen.

Kritiserat från svenskt håll

Men sedan EU-parlamentet antog sin position har förslaget kritiserats, inte minst från svenskt håll.

Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, säger till Miljö & Utveckling att föreslaget hotar en stor del av bränsleförsörjningen i svensk fjärrvärme och biokraftproduktion. Om förslaget går igenom menar han att det också kommer att stoppa utvecklingen av skogsbaserade biodrivmedel, samt ökad biokraftproduktion.

Vidare ser han inte hur förslaget skulle gynna skogens biologiska mångfald eller minska koldioxidutsläppen, vilket är förslagets syfte.

– När jag tittar på förslaget ser jag ingen punkt som gör det bättre för miljön eller den biologiska mångfalden. Det kommer istället göra att vi får mindre förnybar energi, vilket gör att det blir dyrare och att det kommer att ta längre tid att fasa ut fossila bränslen. Dessutom kommer det bli mycket mer administration för mindre värmeverk, säger han.

Tolv medlemsländer säger nej till förslaget

Men nu ser det ut som att förslaget om primära skogsbränslen kan stoppas. I ett så kallat ”non-paper”, vilket kan beskrivas som ett ”icket-formellt dokument”, säger tolv av EU:s 27 medlemsländer nej till förslaget. För att stoppa ett beslut krävs det enligt EU:s regelverk att minst fyra länder, som motsvarar minst 35 procent av EU:s befolkning, bestrider beslutet.

Om de tolv länderna väljer att fortsätta processen innebär det enligt Gustav Melin att förslaget om primära skogsbränslen kommer att stoppas.

– Det ska räcka för att stoppa beslutet, så just nu tror och hoppas vi att det blir så. För Sveriges del skulle det innebära en stor lättnad för flera hundra värmeverk, samt bättre möjligheter att fortsätta utveckla bioenergi, säger han.  

Vill inte ta ut vinsten i förskott

Men samtidigt vill Gustav Melin inte ta ut vinsten i förskott. Det är fortfarande mycket som återstår, och mycket som kan hända.

– Vad jag har hört är förhandlingarna ganska låsta just nu. Rådet och kommissionen kommer inte ge med sig, och inte heller parlamentet. De kommer inte överens. Risken är att man ändå släpper iväg någonting som man rent logiskt inte ska släppa iväg, säger Gustav Melin.

De länder som står bakom pappret är Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Om frågan kommer upp till omröstning kommer Sverige enligt Svebio sannolikt också att ansluta sig till gruppen, även om Sverige som ordförandeland avstått från att nu stödja skrivelsen. Ytterligare medlemsländer kan enligt föreningen komma att ansluta sig.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.