Stort stöd för Kyotoprotokollet

Under ASEM-mötet i Helsingfors under september enades 37 europeiska och asiatiska länder samt Europeiska kommissionen om ett gemensamt uttalande om global uppvärmning, skriver nyhetsbrevet EU-direkt. Alla länderna uttalade stöd för FN:s Kyotoprotokoll och för att klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot hållbar utveckling och vår planets framtid. ASEM eller Asia-Europe Meeting är ett informellt forum som träffas vartannat år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.