Stort reportage: E-handelns utmaningar

REPORTAGE E-handeln står inför stora hållbarhetsutmaningar och transporterna står för en stor del av sektorns utsläpp. I dag finns inte ens ett gemensamt klimatmål för e-handelsbranschen. Men hållbarhetsarbete pågår. Miljö & Utveckling besökte Morgongåva, en av Sveriges stora logistiknav för att se på hållbarhetsarbetet med egna ögon.

Stort reportage: E-handelns utmaningar
Foto: Peter Knutsson.

Doften av kartong är slående när man kliver in på Adlibris jättelika lager i Morgongåva, en liten sömnig ort strax utanför Uppsala. Det som också präglar den stora lagerlokalen är ljudet från förslutningsmaskinerna och produktbanden som arbetar i högt tempo. Lagerarbetare navigerar effektivt runt i sina truckar och till fots, i en ständig rörelse för att hantera försändelserna. Överallt finns det långa hyllor fyllda med böcker.

Totalt utgörs Adlibris utbud av 13 miljoner titlar. Foto: Peter Knutson.

På löpbanden är det ett konstant flöde av röda paket som strömmar fram. Banden är många till antalet och sträcker sig både på golvnivå och i luften, svepande genom lagerbyggnaderna i en till synes oändlig slinga.

Adlibris grundades av den kända entreprenören Per Svärdson i Morgongåva 1997 och har sedan dess expanderat och utvecklats till en av de största bokhandelskedjorna i Sverige. Per Svärdson har även grundat Apotea, som är Adlibris granne här i Morgongåva. I dag är Adlibris emellertid sålt till Bonnier-gruppen.

– Vi samarbetar ändå fortfarande en hel del kring transportflöden in och ut från området, samt kring kollektivtrafik och medarbetare, berättar Adlibris hållbarhetschef Linnéa Hård af Segerstad som är med och visar Miljö & Utveckling runt.

Enligt logistikchefen Mazen Saghir har Morgongåva blivit en central punkt för e-handeln i Sverige tack vare de stora aktörerna Adlibris, Apotea, Babyland och Widforss som har sina lager här och tar emot och skickar stora volymer varje dag.

Morgongåva är ett pittoreskt litet samhälle beläget längs Riksväg 72. Här finns en charmig tågstation samt en historisk, faluröd byggnad som ägs av byalaget. Varje vinter arrangeras en stämningsfull julmarknad både i och runt byggnaden som samlar människor från när och fjärran. I Morgongåva bor knappt 1 500 personer och bebyggelsen består främst av mindre villor och några två till tre vångar höga lägenhetshus från 1960-talet. De gigantiska lagerlokalerna, där många av Morgongåvas invånare jobbar, är placerade bara några hundra meter väster om tågstationen. Kontrasten mellan villorna och jättebyggnaderna är påfallande.

För att förstå lagerlokalernas storlek kan nämnas att Mazen Saghir, när han möter upp Miljö & Utveckling för att visa området, säger att det är lika bra att börja gå med detsamma. Det kommer nämligen att ta tid.

Utsläppen påverkas också av hur slutkunden tar sig till ombudet.

Per Ljungberg, innovationsdirektör på Svensk Handel.

Enligt Postnords rapport E-barometern 2021 uppgick den totala omsättningen för e-handeln i Sverige till cirka 226 miljarder kronor det året. Detta representerade en ökning på 16 procent jämfört med föregående år. E-handelns andel av den totala detaljhandeln uppgick då till 22 procent.

Enligt Per Ljungberg, innovationsdirektör på Svensk Handel, finns det inga tillgängliga siffror kring e-handelns totala utsläpp.

– E-handelns totala utsläpp är beroende av ett flertal variabler, inklusive faktorer såsom om konsumenten väljer att hämta sitt paket hos ett ombud eller få det levererat direkt till dörren. Utsläppen påverkas också av hur slutkunden tar sig till ombudet. Tyvärr finns det för närvarande inga tillförlitliga mätningar som ger en fullständig bild av e-handelns totala utsläpp, säger han

Bokbranschens klimatinitiativ, med 36 medlemmar inklusive Adlibris, räknar dock ut sina utsläpp som under 2021 låg på 39 254 ton. Här är Adlibris den absolut största utsläpparen med totalt 24 655 ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen i scope 1 uppgick till 2,07 ton, i scope 2 återfanns 58,27 ton medan resterande 25 494 ton, eller 99,8 procent, fanns i Scope 3.

En genomsnittlig order hos Adlibris har en klimatpåverkan på 5,2 kilo koldioxidekvivalenter.

– Vår största utsläppskategori är ”Köpta varor och tjänster” som står för 64 procent av Adlibris totala utsläpp. Den kategorin omfattar produktionen av varorna som Adlibris säljer. Andra största utsläppskategorin är ”uppströms transport” och därefter ”användning av sålda produkter”, det vill säga den beräknade elförbrukningen som krävs för att driva elektriska produkter Adlibris säljer, som läslampor, berättar hållbarhetschef Linnéa Hård af Segerstad.

Fakta

Bokbranschens klimatpåverkan 2021

DELTAGARNA I Bokbranschens Klimatinitiativ släppte totalt ut 39 254 ton CO2e under 2021. Det motsvarar mindre än en promille av Sveriges territoriella utsläpp under samma år. Majoriteten av utsläppen finns i scope 3, mer än 95 procent. De direkta utsläppen, alltså scope 1, utgör endast 0,3 procent av de totala utsläppen, och de indirekta utsläppen från inköpt energi, scope 2, bara 3,9 procent.

▶ Totala utsläpp: 39 254 ton koldioxid.

▶ Från transporter: 8 801,9 ton koldioxid.

▶ Från elförbrukning: 1 266,4 ton koldioxid (380 miljoner timmar LED).

Siffrorna är baserade på 69 deltagande företag, varav 10 rapporterade in fullständiga klimatberäkningar och 59 gjorde förenklade beräkningar.

▶ Från bokproduktionen: 20 777,2 ton koldioxid.

KÄLLA: BBKI.SE

För Morgongåva betyder de stora lagren ett stort antal lastbilstransporter varje dag. Bara Adlibris tar emot cirka 10 leveranser till lagret varje dag. Samma dag går ytterligare 15 leveranser ut från lagret.

Adlibris är tillsammans med Region Uppsala, Heby kommun, Morgongåva företagspark och företagen Apotea, Babyland och Widforss medlemmar i en arbetsgrupp som heter just Hållbara transporter. Inom arbetsgruppen samverkar medlemmarna kring både in- och utleveranser med målet att undvika alla former av tomma transporter.

Alternativet till att flyga in varor från USA skulle vara att transportera dem via båt.

Linnéa Hård af Segerstad.

– Tillsammans har vi utvecklat en handlingsplan för att optimera tunga transporter med avseende på miljö och flöden i området, säger Henrik Lindley, vd på Morgongåvas företagspark.

Adlibris har ingen egen fordonsflotta utan använder externa aktörer som Postnord, Schenker, Early Bird, Airmee, Instabox med flera för både in- och utleveranser.

– Adlibris kan inte ensamt planera transporterna utifrån vårt behov, de andra företagen i Morgongåva och andra företag omkring Morgongåva. Just detta är ju styrkan med att använda sig av etablerade logistik- och transportföretag. De jobbar hela tiden med att optimera sin fyllnadsgrad och transportplanering. De har utbildade logistiker som varje dag mappar upp upphämtningar och leveranser för att vara så resurseffektiv som möjligt. Det ligger i ett transportföretags allra största intresse att utföra dessa uppdrag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, säger Linnéa Hård af Segerstad.

Adlibris transporterar in varor på lastbil från Europa, framför allt från Sverige, Danmark, Tyskland och England. Transporterna från USA sker via flyg.

– Alternativet till att flyga in varor från USA skulle vara att transportera in på båt, men det är inte kompatibelt med kundernas förväntan på leveranstid som då skulle bli över två månader. Vi undersöker just nu om och hur vi kan frakta in varor från USA med minsta möjliga klimatpåverkan.

Foto: Peter Knutson.

Linnéa Hård af Segerstad säger att Adlibris har en pågående dialog med speditörerna om utsläppen och transporternas påverkan. Däremot så följer man inte upp vilka drivmedel som varje fordon drivs på.

– Vi fokuserar i stället på att följa upp transportörernas totala prestation och utveckling utifrån ett utsläppsperspektiv. Om vi tycker att transportören utvecklas för långsamt händer det att vi exempelvis kravställer att transporterna ska ske med HVO i stället för diesel.

Genom att se till att varje låda är välfylld minskar man både kostnader och belastningen på miljön.

Mazen Saghir.

Vid det så kallade ”inflödet” på Adlibris lager i Morgongåva står en stor orange ABB-robot. Den tekniska beteckningen på roboten är ”palletizer”, men på Adlibris går den under smeknamnet ”Lotta”. Den är till för att automatisera plockning och placering av lådor, vilket tidigare varit en tidskrävande och stressig process för de anställda.

– Böcker är tunga och en plastback kan väga upp emot 30 kilo. Då använder vi roboten i stället. På så sätt minimerar vi belastningen på våra medarbetare, säger Mazen Saghir.

Mazen Saghir visar stolt upp hur välfyllda lådorna är och poängterar att det är ett viktigt inslag i Adlibris logistikflöde.

– Varje tomrum i en låda kan innebära att det behövs fler transportfordon för att transportera samma mängd produkter, vilket ökar både kostnaderna och miljöpåverkan. Genom att se till att varje låda är välfylld minskar man både kostnader och belastningen på miljön, säger han.

Foto: Peter Knutson.

Om paketen är välfyllda minskar även mängden material som krävs för varje leverans. Det i sin tur innebär minskat avfall och minskad miljöpåverkan.

Dessutom minskar risken för produktskador när det finns minimalt med luft i paketen, då produkterna inte rör sig runt under transporten och på så sätt förblir på plats och skyddade.

”Inflödet” heter egentligen F-huset och är en av de senaste investeringarna som Adlibris har gjort för att hantera det ökande antalet beställningar som kommer in dagligen. Här hanteras varorna från det ögonblick de anländer till lagret tills de är redo att skickas vidare till kunderna.

En skadad produkt är en förlorad produkt.

Mazen Saghir.

Mazen Saghir ställer sig bredvid två lastbilsportar och berättar att Adlibris har tre svenska distributörer genom bokförlagen. Alla nationella böcker kommer till Morgongåva via lastbilar i plastbackar.

– Vi använder plastbackarna i vår logistik. Sedan skickar vi tillbaka dem till våra distributörer som packar, och skickar, i samma backar. På så sätt kommer leveranserna redan i formatet vi jobbar i. Det gör att vi kan undvika extra emballage, säger han.

En Adlibris-produkt följer den relativt linjära kedja som gäller för de flesta böcker. Den går via tryckeri, transport, förlag, transport, bokhandlare, transport, läsare, transport och slutligen till avfallshanteringen.

Hållbarhetsarbete för ett e-handelsföretag handlar enligt Mazen Saghir väldigt mycket om att ha en effektiv logistikkedja, och säger att Adlibris ständigt arbetar med att optimera den för att minska klimatpåverkan och öka effektiviteten. Ett exempel på detta är att man ser till att plastbackarna som används vid transporterna är fulla, så att så många produkter som möjligt kan transporteras samtidigt och att produkterna inte skadas under transporterna så att onödiga returer och utsläpp kan undvikas.

– Vi försöker kartlägga vart i kedjan skadorna sker för att därefter vidta åtgärder. I slutändan är en skadad produkt en förlorad produkt och om varan går sönder så måste den produceras igen vilket är ett rent slöseri, säger han.

Adlibris har satt upp mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Linnéa Hård af Segerstad betonar dock att företaget inte kan uppnå detta mål på egen hand. Svenskt e-handel har dock i dag inga gemensamma hållbarhetsmål och det finns ingen formell klimatfärdplan på plats. När branschen ska nå nettonoll är därmed oklart.

Foto: Peter Knutson.

– I stället arbetar Svensk Handel tillsammans med leverantörer och handlare för att gemensamt definiera vad som utgör en fossilfri leverans. För oss är den fossilfria leveransen ett första steg på vägen, och nästa steg blir att genomföra helt utsläppsfria leveranser. Men vi befinner vi oss inte där ännu, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.

På övervåningen av Adlibris lager möts Miljö & Utveckling formligen av ett hav av böcker. Hundratusentals böcker på åtskilliga hyllor står uppradade. Adlibris har över 13 miljoner titlar som huserar i det 38 000 kvadratmeter stora lagerkomplexet. Mazen Saghir säger dock att lagret för närvarande inte är särskilt fullt. Han förklarar att högsäsongen, som infaller i december, är den tidpunkt då lagret är som störst och mest hektiskt. Vid den tiden kan antalet medarbetare fördubblas från den vanliga grundbemanningen på cirka 250 personer.

Den höga returgraden inom e-handel har länge varit ett omstritt ämne, framför allt inom modebranschen där vissa aktörer börjat porta kunder som de anser missbruka sin möjlighet att returnera köpta varor. Inte heller gällande returerna finns något gemensamt arbete bland e-handelsaktörerna för att lösa problemet.

– Vi har diskuterat de aspekterna också, men vi har ännu inte hunnit ta oss dit. Vi började med att fokusera på transporter för att säkerställa att vi är överens om detta område. När detta har etablerats kan vi fortsätta till nästa område och ta itu med det på liknande sätt, säger Svensk Handels Per Ljungberg.

Fakta

Paketboxarna tar allt fler marknadsandelar

PAKETBOXAR är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Genom att erbjuda flexibla tider för uthämtning, närhet till hemmet och minimalt köande har de snabbt blivit ett av konsumenternas föredragna leveranssätt.

Genom att använda paketboxar kan flera leveranser samordnas och levereras samtidigt till en och samma plats. Detta minskar antalet resor som behöver göras för att leverera varorna, vilket i sin tur minskar utsläppen från transportfordon.

Enligt e-barometerns årsrapport 2022 har andelen som fått sitt senaste e-handelsköp levererat till en paketbox ökat med 10 procent i storstäderna jämfört med 2019, på mindre orter har andelen ökat med 13 procent.

KÄLLA: E-BAROMETERN ÅRSRAPPORT 2022

Höga returgrader är i dagsläget inget stort problem för Adlibris. Mazen Saghir berättar stolt att endast 1,2 procent av Adlibris produkter returneras. Detta samtidigt som vissa e-handlare tampas med returgrader på upp emot 30–40 procent. Utöver det faktum att man inte behöver prova böcker för att se om de passar menar Mazen Saghir att den låga returgraden har att göra med hur Adlibris jobbar med sina kunder.

– Dels försöker vi lotsa kunderna till rätt produkt, dels är många medvetna om vilka böcker de vill handla – då blir returgraden lägre. Adlibris kunder måste dessutom betala för returfrakten, berättar han.

Mazen Saghir och Linnéa Hård af Segerstad är eniga om att e-handeln ofta framställs i en negativ dager. De menar att det finns en utbredd missuppfattning om att e-handel är mer miljöskadligt än traditionell handel. Men enligt Mazen Saghir beror detta på bristande kunskap om hela distributionskedjan och de faktiska miljöpåverkande faktorerna som är inblandade.

För att minska miljöpåverkan levererar Adlibris många av sina paket via tidningsbuden, vilket möjliggör att kunderna kan få produkterna levererade direkt till dörren tillsammans med sin tidning. Förra året skickades 35 procent av leveranserna via tidningsbuden. För att uppmuntra kunderna att välja detta alternativ har företaget gjort det lättillgängligt på sin hemsida och erbjuder det dessutom utan extra kostnad.

Foto: Peter Knutson.

Fortfarande erbjuder dock Adlibris, precis som de flesta andra e-handlare, ett stort antal leveransalternativ. Mer eller mindre klimatsmarta.

Varför erbjuder ni inte bara det klimatvänligaste alternativet?

– Som du kan se i utsläppen för en order står hemleveransen för en ganska liten del av en orders totala utsläpp jämfört med exempelvis produktion och inleverans, vilket beror på att alla transportörer som jobbar med hemleveranser jobbar hårt med att minska sin klimatpåverkan. En anledning till att de jobbar hårt med det är just för att branschen, konsumenter och media har satt hård press på dem och kräver utsläppsminskningar från dem. För transportörerna är det idag en konkurrensfråga, säger Linnéa Hård af Segerstad.

Hur tänker Adlibris om kundernas förväntan på snabba leveranser?

– Att snabba leveranser är lika med ökade utsläpp är inte alltid en sanning. Vi har så stora volymer att vi får god fyllnadsgrad i samtliga led. Vi ser inget behov av ”ultrasnabba” leveranser som då kanske skulle behöva en mer av expresshantering med ökad miljöbelastning.

Den största delen av Adlibris miljö- och klimatpåverkan kommer alltså från produktionen av produkter. Här säger Linnéa Hård af Segerstad att miljöpåverkan kan minskas betydligt genom att vara medveten om vilka varor man säjer.

– Det är viktigt att aktivt ställa sig frågan: vilka varor ingår i vår produktportfölj och hur påverkar de miljön? Att besvara denna fråga kan vara en utmaning, säger hon men menar att det är viktigt att samarbeta med andra aktörer inom branschen och med leverantörer för att få en helhetsbild av varans livscykel och dess påverkan på miljön.

Ett sätt som skulle kunna göra både bokbranschen och e-handeln mer hållbar är enligt Mazen Saghir tydligare produktdata.

– Om man jämför med till exempel dagligvaruhandeln så har den branschen kommit mycket längre. Dagligvaruhandeln har tydliga krav och utvecklade modeller för förpackningssystem och produktdata. Där har bokbranschen inte samma tillgång, säger Mazen Saghir.

Adlibris använder två olika förpackningstekniker för att skicka sina produkter till kunderna. Den första tekniken är automatiserad och innefattar förslutningsmaskiner som plomberar lådorna. Den andra tekniken är manuell och kallas för ”krysspackning”, där lagerarbetare omsluter produkterna med wellpapp.

Det är tydligt att krysspackningen kräver mycket träning för att behärskas. Men när den utförs av erfarna händer ser den smidig och elegant ut. Adlibris säljer många produkter som har ovanliga former, exempelvis spel och pussel. För att skydda dessa produkter läggs en limremsa i botten av lådorna. Denna åtgärd möjliggör en minskning av mängden fyllnadsmaterial som behövs samtidigt som den säkerställer att produkterna inte glider runt och utsätts för skador under transporten.

Lådorna åker sedan vidare på rullbanden till förslutningsmaskinerna som är utformade för att läsa av höjden på produkten inuti lådan, för att sedan automatiskt vika ner kartongen och sätta på ett lock. Genom att optimera höjden efter innehållet kan fyllnadsgraden på lådorna hållas hög, vilket i sin tur kan minimera antalet lastbilar och rullburar som krävs för att leverera produkterna.

Mazen Saghir säger att Adlibris största hållbarhetsutmaningar för honom handlar om att optimera leveranskedjan från källan till slutkunden.

– Vi har möjlighet att påverka det som ligger närmast oss och det vi själva gör.

Utanför den jättelika lagerlokalen har det börjat skymma. Det är svårt att inte imponeras av byalagets vackra faluröda byggnad bredvid den charmiga tågstationen. Adlibris har dock inte valt falurött – deras byggnad är orangeröd. Som Adlibris-loggan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.