Bygg: Stort fokus på cirkulära flöden – trend 2019

Lucka 20 Bakom lucka 20 finns Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter, som berättar om 2019 års viktigaste hållbarhetstrender inom byggbranschen.

Bygg: Stort fokus på cirkulära flöden – trend 2019
Twitter @GraafAnna

Vilka är 2018 års viktigaste hållbarhetshändelser inom ditt område? 

– I branschen var arbetet med att ta fram ”Färdplan för en klimatneutral byggsektor till 2045”, som överlämnades till regeringen i maj, väldigt viktigt. Den kommer att sätta agendan för branschens satsningar de kommande åren. Vi har också varit engagerade i Sweden Green Building Councils arbete med Sveriges första certifieringssystem för koldioxidneutrala byggnader: NollCO2. På White fortsatte vi att driva koldioxidneutrala projekt framåt och att planera städer med ett starkt fokus på jämlikhet, hälsa och välbefinnande, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter.

Vilka hållbarhetstrender ser du inför 2019 inom ditt område?

– Jag tror att det blir högt fokus på cirkulära materialflöden och att minska klimatpåverkan av material. Jag tror även (och hoppas) att ekosystemtjänster kommer att få högt fokus i planeringen. Dessa bidrar med så många positiva värden, både miljömässiga och sociala, men är också viktiga för att mildra konsekvenser av förändrat klimat, som översvämningar, värme och regn.

Vad hoppas du på ska hända under 2019?

– Jag hoppas att företag och aktörer på allvar börjar väga in och värdera miljömässiga och sociala värden i investeringar och sina ekonomiska kalkyler. Det är förutsättningen för att vi ska kunna åstadkomma en hållbar utveckling, avslutar Anna Graaf.

Miljö & Utvecklings julkalender: 

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Lucka 2: Klimatkämpe berättar om trenderna 2019

Lucka 3: Valet till EU-parlamentet viktigast 2019

Lucka 4: Fysikprofessorn hoppas på billigare förnybar el 2019

Lucka 5: ”2018 blev växtbaserade livsmedel plötsligt mainstream”

Lucka 6: Mattias Goldmann: 2019 blir delningsekonomis år

Lucka 7: Naturskyddsföreningen: ”Biologisk mångfald får utrymme i samhällsdebatten”

Lucka 8: Akea: ”Lagkravet på hållbarhetsrapportering har gjort sitt”

Lucka 9: Svante Axelsson: Större fokus på CCS-teknik väntar

Lucka 10: Nudie Jeans: ”Vi ser ett fortsatt fokus på det återvunna plagget”

Lucka 11: Esam: 2018 visade mycket drivkraft kring klimatfrågor

Lucka 12: Nordea: Bankerna behöver erbjuda lösningar inom hållbara finanser

Lucka 13: Per Bolund: 2019 ökar trenden med grönt sparande

Lucka 14: Nyamko Sabuni: Stadsomvandling är en nyckel till hållbar framtid

Lucka 15: Tess Waltenburg: Sociala medier viktigt för en hållbar utveckling

Lucka 16: Rickard Nordin: Polariseringen måste brytas

Lucka 17: Anette Nordvall: ”Jag ser ett stort förändringsintresse för investeringar”

Lucka 18: Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Lucka 19: Johanna Grant: Klimatpositiv har blivit ett buzzword

Fakta

Miljö & Utvecklings julkalender 2018

En julkalender där vi samlar några av hållbarhetsbranschens proffs, som får berätta om 2018 års viktigaste händelser inom deras olika områden. Bakom varje lucka döljer sig en ny person – med spännande spaningar inför 2019.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.