nr-logo

Hållbarhet i praktiken

I både Stockholm och Malmö har mängden kväveoxider i luften sjunkit från cirka 40 mikrogram per kubikmeter år 1990 till cirka 20 mikrogram per kubikmeter år 2015.

Storstadsbor i Sverige lever upp till 1 år längre i dag

Invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö lever ett år längre i dag än för 25 år sedan.

 • Annons 1

Detta tack vare att halterna av luftföroreningar från vägtrafik har minskat. Det visar forskning från Stockholms universitet.

Forskargruppen har använt sig av resultat från mätstationer utplacerade centralt i alla de tre städerna: I Stockholm har instrumenten suttit på ett tak på Torkel Knutssongatan på Södermalm, i Göteborg på en fastighet i Östra Nordstan och i Malmö på Rådhuset. Mätningarna har inkluderat kväveoxider, ozon och partiklar i luften från 1990 till 2015.

Läs mer: Kemikalieinspektionen varnar: Förbjudna ämnen i små prylar

När det gäller kväveoxider har halterna sjunkit märkbart i samtliga tre städer, halterna av ozon har däremot stigit något och när det gäller partiklar visar mätningarna lite olika resultat för de tre städerna.

– Sammantaget innebär det här att vi har fått en bättre luftkvalitet i alla tre städer, vilket har lett till en förbättrad folkhälsa, och det går att uppskatta att medellivslängden har ökat med upp emot ett år. Det är främst tack vare minskade utsläpp från vägtrafiken, säger Henrik Olstrup, doktorand i atmosfärsvetenskap vid ACES.

Kväveoxider uppstår vid förbränning i motorer och till stor del kan minskningen av kväveoxider i luften förklaras av hårdare krav på nya fordon när det gäller avgasutsläpp, menar forskarna.

I både Stockholm och Malmö har mängden kväveoxider i luften sjunkit från cirka 40 mikrogram per kubikmeter år 1990 till cirka 20 mikrogram per kubikmeter år 2015.

Läs mer: ”Det tar tid att bygga ett hållbart varumärke”

I Göteborg har halterna av kväveoxider i luften sjunkit från cirka 60 mikrogram per kubikmeter år 1990 till cirka 40 mikrogram per kubikmeter år 2015, så minskningen har varit ungefär lika stor i alla tre städer, även om de totala halterna är högre i Göteborg.

Orsaken till att kväveoxidhalterna är högre i Göteborg kan vara närheten till flera stora motorvägar och även förekomsten av stora genomfartsleder genom staden.

Att ozonhalten har stigit något under mätperioden tror forskarna till största delen beror på att halterna av kvävemonoxid har sjunkit, vilket gör att betydelsen av fotokemiska reaktioner med ozon minskar så att högre ozonhalter kan byggas upp.

Beräkningen av hur medellivslängden påverkas av luftföroreningar baseras dels på tidigare studier av exponering för luftföroreningar och dödlighet, och dels på statistik om bland annat befolkningsstorlek och åldersstruktur.

Läs mer om forskningen här.

Etiketter:,

Kommentarer

1 reaktion till “Storstadsbor i Sverige lever upp till 1 år längre i dag”

 1. Rafael Ospino skriver:

  Stackars Göteborgare! Deras luft är idag lika dålig som vår i Stockholm var för 30 år sedan! Konstigt att inte den friska havsbrisen förmår blåsa bort de hemska bilavgaserna?
  Det är ett under att jag själv lever. Enligt Stockholms miljöförvaltning var luften i Stockholm på 60-talet bemängd med 100 gånger så höga halter partiklar som idag. Eller 50 gånger så dålig som i Göteborg idag.
  Men hur illa är det jämförelsevis idag, då? I fredags morse 8:00 låg partikelhalten på Hornsgatan på 33 µg/m3. Ett värmeljus i ett vardagsrum på runt 30 m2 ger runt 400…
  Luftmiljö och hälsa skall naturligtivis premieras, men våra politiker börjar allt mer försöka vinna billiga politiska poäng genom att med darr på rösten få oss ”att tänka på barnen”.
  I Saltsjön i centrala Stockholm ankrar varje år dussintals kryssningsfartyg som släpper ut mer avgaser än den samlade biltrafiken. Dessutom allt avloppsvatten, orenat.
  Våra politiker försöker skapa en sanitär stad genom att sila mygg men sväljer gladeligen kameler…
  Är det dessa vattenburna kameler som måhända förorenar luften på rikets framsida?
  http://www.natursidan.se/nyheter/kryssningsfartyg-orsakar-lika-mycket-utslapp-som-miljontals-bilar/

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

 • Annonskod Huvudspalten 4