Storskaligt fältförsök att rena PFAS-förorenat vatten

Kemikalier Nu inleds storskaliga fältförsök för rening av PFAS-förorenat vatten i Tullinge, Botkyrka kommun.
Målen är att hitta en lösning på problematiken med föroreningarna och att hitta en ersättningsprodukt till släckmedel innehållande PFAS.

Storskaligt fältförsök att rena PFAS-förorenat vatten
Testbed PFAS arbetar också med att utvärdera nya alternativa PFAS-fria släckmedel. Foto: Stock Adobe

Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan Rise, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Målet är att hitta en lösning på problematiken med PFAS-föroreningar i mark och vatten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är så glädjande att vi nu kan starta försöken i större skala genom att testa flera reningsmetoder i Tullinge. Det ligger flera års hårt arbete bakom det här och det är ett stort framsteg för projektet, säger projektledaren Tove Mallin på Rise, i en kommentar.

PFAS finns i många produkter

PFAS är syntetiskt framställda ämnen som är mycket svårnedbrytbara och misstänks vara hälsoskadliga för människor och djur.

Det är ett ämne som finns i många produkter, bland annat i ett brandskum som är effektivt för att släcka vätskebränder.

I och med de storskaliga fältförsöken i Tullinge inleds nästa fas i forskningen inom projektet Testbed PFAS. Projektet började år 2020 och forskningen bedrivs i två parallella spår.

Tre olika typer av rening ska testas

Dels ska forskarna hitta fungerande reningstekniker för förorenad mark och vatten, dels utvärderas PFAS-fria släckmedel för att ersätta dagens hälso- och miljöskadliga brandskum.

Hittills har forskningen kring reningstekniker varit inriktad på tester och utvärdering på RISE laboratorium i Borås.

Testerna har identifierat ett flertal fungerande tekniker för att rena jord och vatten, ibland i kombination med varandra. Det är tre av dessa reningstekniker som nu testas i verklig skala under fältförsöken i Tullinge.

FMV jobbar med att hitta PFAS-fria alternativ…

I det andra spåret inom Testbed PFAS arbetar projektet med att utvärdera nya alternativa PFAS-fria släckmedel.

Under projektets två första år har ett hundratal tester genomförts.

Resultatet från testerna används av Försvarets Materielverk (FMV) för att hitta en ersättningsprodukt till släckmedel innehållande PFAS.

… till flygvapnets nya räddningsbilar

FMV fick under förra året uppdraget att anskaffa ett PFAS-fritt släckmedel till de nya räddningsbilar som ska levereras till Flygvapnet under 2022.

– För FMV:s del har resultaten från de brandtester som genomförts inom Testbed PFAS gett många nya insikter i prestandan hos PFAS-fria släckmedel relativt de testmetoder som använts. Kunskapen från resultatet av brandtesterna tar FMV med sig inför framtida upphandling av PFAS-fri släckvätska till Försvarsmakten, säger Dennis Norin, systemingenjör på FMV.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.