Större mängd mikroplaster från kläder än föda

Kemikalier Exponering av mikroplaster via omgivningen kan vara högre än den vi får genom föda och dricksvatten. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Större mängd mikroplaster från kläder än föda
Shutterstock

Nu uppmanar forskare från Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet att en diskussion bör tas om följderna av den totala plastkonsumtionen i världen.

Plastprodukter innehåller ofta bisfenol A som är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som genom ständig exponeringen kan leda till förhöjda nivåer hos människan och som kan utgöra en hälsorisk.

– Plast spelar en stor roll i vår vardag. Om vi fokuserar för mycket på plast i till exempel fisk och skaldjur så riskerar vi att flytta fokus från problemets kärna, det vill säga hur vi producerar och konsumerar plast, säger Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet, som ingår i forskargruppen.

Mikroplastpartiklar i omgivningen

I en ny studie har forskarna jämfört den mängd bisfenol A som en människa får i sig under ett år genom att äta skaldjur, med andra exponeringsvägar.

Beräkningarna visade att den generella exponeringen var 40 miljoner gånger högre genom andra exponeringsvägar än via födan.

Kläder – en föroreningskälla

Många kläder är gjorda av syntetiska material och avger kontinuerligt plastfibrer. Forskargruppen jämförde därför kontamineringsnivån i kranvatten med den mängden fibrer som hamnar i ett vattenglas som får stå framme på ett bord.

– Redan efter fyra timmar såg vi liknande eller högre nivåer av plastfibrer som i kranvattnet, säger Therese Karlsson, doktorand vid institutionen för marina vetenskaper och fortsätter:

– Det är oroväckande att plastskräp hittas på så många ställen och det är viktigt att framtida forskning studerar effekter av både mikro- och nanoplaster. Vi utsätts för betydligt större mängder plast och deras kemikalier genom annan plastexponering än genom födan.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science of the Total Environment.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.