nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Svante Axelsson
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. FOTO: Fossilfritt Sverige

Svante Axelsson: Större fokus på CCS-teknik väntar

Bakom lucka 9 finns Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige. Han berättar om höjdpunkterna inom hållbarhetsbranschen 2018.

  • Annons 1

Vilka är 2018 års viktigaste hållbarhetshändelser inom ditt område? 

– Priset på utsläppsrätter inom EU har börjat höjas sedan systemet, efter svenska påtryckningar, reformerats. Införande av bränslebyteslagen, reduktionsplikten, är ett enormt viktigt styrmedel som successivt tvingar in klimatsmart biodrivmedel i både bensin och diesel. Priset på solel och vindkraft fortsätter att sjunka.

Vilka hållbarhetstrender ser du inför 2019 inom ditt område?

– Allt fler pratar om att bli klimatpositiva, allt större uppmärksamhet runt CCS-teknik och allt fler ser affärs- och exportmöjligheterna i transformationen.

Vad hoppas du ska hända under 2019?

– En konkret sak jag hoppas på är att Sverige ska besluta om hur reduktionsplikten ska se ut mellan år 2020-2030 för att klara det 70-procentsmålet för transportsektorn. 

Miljö & Utvecklings julkalender: 

Lucka 1: ”Det går inte att blunda för kemikalieproblemen”

Lucka 2: Klimatkämpe berättar om trenderna 2019

Lucka 3: Valet till EU-parlamentet viktigast 2019

Lucka 4: Fysikprofessorn hoppas på billigare förnybar el 2019

Lucka 5: ”2018 blev växtbaserade livsmedel plötsligt mainstream”

Lucka 6: Mattias Goldmann: 2019 blir delningsekonomis år

Lucka 7: Naturskyddsföreningen: ”Biologisk mångfald får utrymme i samhällsdebatten”

Lucka 8: Akea: ”Lagkravet på hållbarhetsrapportering har gjort sitt”

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.