Storföretagen utvecklar sitt klimatansvar

Trenden bland de svenska storföretagen är att de tar ett större miljö- och klimatansvar för sina verksamheter. Det visar Folksams nya Klimatindex som omfattar de 41 största klimatpåverkande företagen i Sverige. Trots framstegen så finns det fortfarande utrymme för förbättringar – långt fler företag måste komma upp i nivå med de bästa för att man ska kunna tala om ett trendbrott.

– Nu redovisar tre fjärdedelar av bolagen sina utsläppsiffror från produktionen. Vi ser också många fler koncernövergripande beslut på att koldioxidutsläppen ska minskas i bolagen. Det leder till kontinuitet, att bra klimatsatsningar garanteras över tid, säger Carina Lundberg Folksams chef för ägarfrågor.

Tillsammans står företagen i undersökningen för 70 procent av koldioxidutsläppen från svenska företag. Folksams Klimatindex försöker ge en helhetsbild av företagens klimatarbete och bedömer förutom utsläppen av växtgaser även faktorer såsom godstransporter och tjänsteresor ur klimatsynpunkt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.