Storföretagen satsar på CSR

95 procent av världens största globala företag rapporterar ett hållbarhetsarbete, en ökning med 14 procent sedan 2008.

KPMG har granskat hur 3 400 bolag i 34 länder arbetar med hållbarhetsredovisning. Enligt dem är den globala trenden att allt fler företag inser att CSR-arbete inte bara handlar om att vara en god aktör i samhället. Det innebär också att innovationskraften och lärande i organisationen ökar, vilket gör att företagen kan växa och skapa ekonomiskt värde.

Men däremot rapporterar inte lika många att de har yttre krav på sig från regeringshåll att börja ett CSR-arbete, vilket skulle kunna snabba på utvecklingen.

För företagen kommer det finansiella värdet ur CSR ur två källor: kostnadsbesparingar och ett stärkt varumärke. Produkter med någon form av grön märkning säljer så bra att de i framtiden spås kunna bli norm snarare än undantag. Vinsterna kan stärkas ännu mer om CSR-rapporteringen integreras fullt ut med andra styrningssystem. Externa granskningar bör välkomnas eftersom de inte bara stärker trovärdigheten utåt sätt, men även kan ge interna fördelar.

Grundade processer mest framgångsrikt

Rapporten jämför hur ansvarsfullt företagande har utvecklats i olika branscher och delar av världen. I det ledande blocket ligger många av de europeiska länderna, bland annat Sverige. Men långt ifrån alla företag som kommunicerar till kunderna att de jobbar med CSR grundar detta i sina processer. Flesta företag som går på den strategin finns i länder som USA, Kanada, Brasilien och Japan. Dessa har störst risk att misslyckas med att leva upp till de CSR-löften de redovisar, vilket kan försvaga förtroendet både för företaget i sig och CSR i kundernas ögon. Andra länder, som Sydkorea och Kina, gör tvärt om och ser till att bygga rätt processer från början, innan de kommunicerar ut budskapet.

Vid indelning i hur långt olika branscher nått med sitt hållbarhetstänk ligger elektronik- och databranschen, gruvdriften, bilindustrin, skogsindustrin i fältet för de som kommit längst med hållbarhetsredovisning och integrering.

Kommunikationsbranschen och media, finansbranschen och läkemedelsföretagen är på god väg medan byggindustrin, handels- och livsmedelsindustrin har längst väg kvar att vandra.

Jättarna tar täten

De stora globala företagen har satt ut riktningen. Sedan KPMGs förra mätning 2008 har företag som redovisar CSR-arbete ökat med 14 procent. Det innebär att 95 procent av världens 250 största företag nu redovisar ett hållbarhetsarbete.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.