Storföretagen pressar EU: Här är nya kravet

EU Företag som Unilever, Coca-Cola och GSK uppmanar nu EU att påskynda sina klimatmål. Här är deras nyligen framlagda krav.

Storföretagen pressar EU: Här är nya kravet
Företagens krav beskrivs som aggressiva och ambitiösa.

För närvarande strävar EU efter att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Ett delmål har fastställts för att minska utsläppen med 55 % jämfört med 1990 års nivåer fram till 2030.

Ett utsläppsmål för 2040 kommer att fastställas under första halvåret 2024, och företag som är medlemmar i Corporate Leaders Group Europe (CLG Europe) arbetar aktivt för att detta mål ska vara både aggressivt och ambitiöst.

Gruppen, som sammanställts av University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), har nu publicerat ett nytt ställningstagande som kräver att målet är en minskning av nettoutsläppen med 90 % till 2040, jämfört med 1990 års baslinje. I dokumentet framgår det att högst 10 % av dessa framsteg bör komma från kolavskiljning, med huvudfokus på snabb avkolning som prioritet.

En så ambitiös målsättning, konstaterar rapporten, skulle ”skicka en kraftfull signal till företagen om att klimatåtgärder kommer att förbli i centrum av EU:s politiska agenda under de kommande två decennierna”. Vidare konstaterar rapporten att det nya 2040-målet är ”genomförbart”, förutsatt att 2030-målet uppfylls.

”Kommer inte spekulera”

EU har informerat media om att man för närvarande inte kommer att spekulera om eventuella klimatmål för 2040.

Europeiska kommissionen planerar i stället att publicera en konsekvensanalys av potentiella mål i början av 2024. Detta dokument kommer att granska den senaste klimatvetenskapen och utvärdera genomförbarheten med avseende på faktorer som kostnader och kompetens.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.