”Storföretagen kan göra mer”

Matilda Jarbin är hållbarhetschef på Godsinlösen AB, som bland annat arbetar med återanvänd IT-utrustning. Hon menar att storbolagen borde ta större ansvar för IT-produkterna, och att politikerna borde lagstifta mot att produkter ”tidsinställs”.

”Storföretagen kan göra mer”
Gammal IT-utrustning: problem eller möjlighet? Foto: Stock Adobe

Godsinlösen AB (Giab) har växt snabbt sedan den första ordern kom 2013. Nu sysselsätter företaget 85 personer, och är ett av flera på den svenska marknaden som jobbar med återanvändning av IT-utrustning och elektronik. De flesta elektronikprylarna har skador och kommer in från försäkringsbolagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Matilda Jarbin, Giab.

– Vi tar in ungefär 300 telefoner om dagen som är sönder från svenska försäkringstagare. Majoriteten får inom fem dagar antingen tillbaka sin gamla telefon reparerad, eller en utbytestelefon som är en återtillverkad telefon. Om den trasiga telefonen är gammal och har ett lågt värde får kunden istället kontantersättning. De telefoner som inte går att laga används till reservdelar, säger Matida Jarbin, hållbarhetschef på Godsinlösen AB (Giab).

Trasiga telefoner blir reservdelar

Fakta

Tips för en mer hållbar IT-användning

Privatpersoner

Byt inte telefon så ofta

Ha inte gamla telefoner liggande i lådan hemma

Företag
Våga prova återtillverkad IT-utrustning

Om ditt företag leasar utrustning så kom ihåg att ställa krav på vad som händer med telefoner och datorer när de ska fasas ut

Försök att köpa funktionen istället för produkterna.

På så sätt sluts loopen. De telefoner som går att reparera kan fortsätta användas. Resten blir reservdelar som ger andra telefoner nytt liv. På samma sätt arbetar man med företag som vill ha en cirkulär IT-park, både mobiltelefoner och datorer.

– Vi förlänger livet på skadat gods från logistikbranschen och e-handelsbolag, och säljer det vidare i vår butik och webbshop, säger Matilda Jarbin.

Är en återtillverkad telefon lika bra som en ny?

– Ja, det kan den vara. Vi har olika klassificeringssystem, A, B och C. En A-telefon är som ny. En B-telefon kanske har en liten repa på baksidan. På en C-telefon syns det att den är begagnad, säger Matilda Jarbin.

Precis som Canon, som Miljö & Utveckling tidigare rapporterat om, har Giab fått problem när företaget försökt lämna anbud vid offentlig upphandling.

– Vi försökte oss på det förra året, men man upphandlar ofta nya mobiltelefoner. Det står alltså ”nya mobiltelefoner”. Då faller vi bort på kriterie 1, och det är inte lönt att lägga tid på att fylla i resten av upphandlingen, säger Matilda Jarbin.

Upphandlingarna bromsar

Ofta ska det handlas upp stora mängder av telefoner som alla ska se exakt likadana ut.

– Det är en bromskloss för cirkulär ekonomi. Det vore bättre om man upphandlade funktionerna, men där är man inte idag.

Hon är också kritisk till hur de stora tillverkarna agerar och styr marknaden.

– De är jätteduktiga på sin sak. Deras linjära affärsidé är briljant, men inte hållbar. Tar vi en vätskeskadad laptop som exempel så kostar det ungefär lika myckat att reparera den som att köpa en ny i butik. Men vi reparerar den för en tredjedel av priset. Det är inte tillverkarnas fel att vi lever i en värld som är ohållbar och inte resurseffektiv. Men jag tycker att de har ett ansvar och att de kan göra mer.

Tidsinställd elektronik

Ett annat fenomen är att viss elektronik programmeras för att bara hålla en kortare tid.

– En personlig åsikt är att man borde införa styrmedel som förbjuder att elektronik programmeras så att den går sönder efter en viss tid. Det hade kunnat pusha tillverkarna att ställa om till en cirkulär affärsmodell, säger Matilda Jarbin.

Vilken är den största svårigheten med att återvinna och återanvända begagnad IT?

Fakta

Giab

Giab fick sin första order 2013 och sysselsätter idag 85 personer. Företaget hanterar alla slags produkter; möbler, kläder och vitvaror till exempel, men främst elektronik.

– När det gäller återanvänding så är det faktiskt att hitta avsättning. Vi på Giab försöker cirkulera all elektronik inom Norden till skillnad från många konkurrenter som exporterar elektronik. Men ska vi lyckas med det måste den publika sektorn börja upphandla återbrukad elektronik. De står för en stor konsumtion av datorer och mobiltelefoner i Norden.

Vad är viktigast att tänka på?

– Börja upphandla återanvänd elektronik. Som företag och privatperson bör ni lämna in era uttjänta datorer och mobiltelefoner så att de inte hamnar i fel händer eller ligger hemma i byrålådorna, säger Matilda Jarbin.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.