Storföretag finansierar klimatforskning

Näringslivet behöver tillgång till vetenskap för att hålla sig a jour i klimatarbetet. Det menar företagsgruppen 3C som ska finansiera ett flerårigt forskningsinitiativ inom Stockholm Environment Institute.

Storföretag finansierar klimatforskning

3C står för Combat climate change och är ett internationellt nätverk där 67 storföretag ingår, bland andra BP, Siemens och Vattenfall. Samarbetet med Stockholm Environment Institutet, SEI, syftar till att ge företagen större kunskap om sambandet mellan klimatpolitik och näringsliv genom tillgång till färska forskningsresultat. Detta för att företagen ska hålla sig uppdaterade och komma framåt i sitt arbete med klimat- och miljöfrågor. Professor Johan Rockström, vd på SEI, menar att företagen kommer att spela en betydande roll de kommande tio åren, år som blir avgörande för att bekämpa klimatförändringarna.

Självständig forskning

I ett pressmeddelande från SEI klargörs att de två parterna kommer att stå som två självständiga enheter, för att betona forskningens oberoende. Forskningen ska finansieras genom en fond med pengar från nätverkets medlemmar. Programmet som tar sikte på klimatpolitik och näringslivets roll i klimatfrågan sträcker sig under två till tre år.

– Efter Köpenhamn finns ett behov av att se till klimatpolitikens effekter mer detaljerat, likväl som att sammanlänka politiken till andra långsiktiga utmaningar inom hållbarhet. För att 3C ska komma framåt behöver vi tillgång till seriös forskning, säger Lars G Josefsson, grundare av nätverket och vd på Vattenfall.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.