Kravet från förvaltaren: ”Inkludera finanssektorn i CSDDD”

CSDDD Det nordiska kapitalförvaltningsföretaget Storebrand kommer nu med en uppmaning till den svenska regeringen angående förhandlingarna kring Due Diligence-direktivet.

Kravet från förvaltaren: ”Inkludera finanssektorn i CSDDD”
Victoria Lidén, senior hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig på Storebrand Asset Management Sverige.

Förra veckan bad danska investerare Danmarks regering att stödja inkluderingen av hela finanssektorn i CSDDD. Nu gör svenska Storebrand samma uppmaning till den svenska regeringen under de pågående trilogförhandlingarna om direktivet.

– Det pågår just nu intensiva förhandlingar i EU kring CSDDD, och särskilt kring huruvida finanssektorn ska omfattas av regelverket, säger Victoria Lidén, senior hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig på Storebrand Asset Management Sverige, i en kommentar.

Hon anser att både finansiella och icke-finansiella företag har en viktig roll att spela för att främja ett mer hållbart samhälle.

– Genom att implementera krav på due diligence blir det möjligt att identifiera, bedöma, hantera och mildra risken för negativa konsekvenser i globala värdekedjor, säger hon.

Vidare tycker Victoria Lidén att det är viktigt att ha ambitiösa och mer tydliga regler för att upptäcka och hantera risker som kan påverka miljö och mänskliga rättigheter negativt.

– Vi förespråkar också att detta due diligence-regelverk anpassas till befintliga internationella standarder och rekommendationer som FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer, avslutar hon.

”Vi uppmanar därmed den svenska regeringen att spela en proaktiv roll i trilogförhandlingarna och förespråkar att de inkluderar, inte exkluderar, finanssektorn i CSDDD”, skriver Storebrand Asset Management i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.