Storbritannien öppnar för omtvistad skiffergasbrytning

Energi Ett stort område i Storbritannien öppnas nu upp för exploatering av skiffergas. Enligt regeringen skapar detta 64 000 nya jobb, men enligt miljörörelsen kommer protesterna att bli massiva.

I februari i år skrev Miljö & Utveckling om Tysklands planer på att öppna upp för brytning av skiffergas. Nu går Storbritannien på samma linje. Det handlar om ett större område kring Yorkshire, cirka 2700 kvadratkilometer, där regeringen nu erbjuder nya licenser. Enligt miljörörelsen kommer detta att skapa hundratals konflikter och protester i området.

Många länder kikar just nu med stort intresse på skiffergas eftersom tekniken möjliggör låga energipriser, minskar beroendet från omvärlden och skapar nya arbetstillfällen. Men tekniken är omtvistad. Ett dilemma som följer i skiffergasutvinningens fotspår är de omfattande vattenföroreningarna som ökar trycket på redan utsatta vattenreserver världen över. Särskilt eftersom vattnet blir så förorenat att det inte kan komma tillbaka in i det vanliga kretsloppet igen.

I USA är skiffergasen redan en viktig del i energimixen. Enligt Barack Obamas administration reducerar användning av skiffergas metanutsläppen från olje- och gasindustrin med 40-45 procent jämfört med 2012. De menar därmed att detta vara en väg att gå för att minska koldioxidutsläppen och stoppa klimatförändringarna, skriver Euroctive.

Fakta

Skiffergas

Skiffergas är en fossilt lagrad men naturligt förekommande naturgas som är bunden i små porer i skifferlagren. Den finns över hela världen men har tidigare varit svår att ta till vara på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Nu har nya utvinningsmetoder öppnat upp för skiffergasen. Mellan 2004 -2007 ökade skiffergasutvinningen med 60 procent. Fortfarande är exploateringen i sin linda, men många spår att detta kan blir den största förändringen av den globala energikartan sedan kärnkraften kommersialiserades.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.