Stora företag måste göra energikartläggning

Juridik & Politik Stora företag ska göra en energikartläggning vart fjärde år. Riksdagen har nu beslutat om åtgärder för att genomföra EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

M&U har tidigare skrivit om regeringens förslag för att anpassa svensk lag till EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Nu har riksdagen sagt ja till förslaget, vilket bland annat innebär att det blir obligatoriskt för stora företag att göra en energikartläggning vart fjärde år. Med stora företag menas organisationer med minst 250 anställda och en årsomsättning på över 50 miljoner kronor eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

Beslutet innebär också att det införs nya krav på mätning av energiförbrukning i lägenheter och att kraven på myndigheterna att använda sin energi mer effektivt ska skärpas.

De flesta av lagändringarna börjar gälla redan den 1 juni.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste