Stora evenemang med liten miljöpåverkan

Snart kommer standarden som ska ge världen fler hållbara evenemang. OS-kommittén i London jobbar redan med den brittiska förlagan och här i Sverige har festivalen Way Out West smygstartat.

Tillfälliga arenor och byggnader som rivs i samma ögonblick som världen vänder ryggen till och blickar mot andra evenemang. Besökare som flyger in från hela världen. Engångsförpackningar som slängs över staden.

En ganska passande beskrivning för många stora tillställningar världen över. Men när OS i London äger rum 2012 ska det inte gå till så.

Kommittén har nämligen den brittiska standarden för hållbara evenemang i ryggen. Det handlar om allt från att minimera påverkan på flora och fauna till att använda befintliga byggnader och bygga permanenta arenor som kan användas länge. Lyckas inte kommittén blir domen hård. En oberoende kommission för ett hållbart London har skapats för att enbart ha ögonen på OS-eventet.

Standarden för hållbarhet vid evenemang ska nu spridas från Storbritannien och ut i världen. I Sverige arbetar Swedish Standards Institute, Sis, tillsammans med internationella standardiseringsorganet Iso för att skapa den globala standarden Iso 20121. Målet är att den ska vara färdig i juni 2012, någon månad före facklan tänds i London.

– Vi har kommit långt och sätter nog Iso-rekord i snabbt projekt. Tanken är att standarden ska kunna användas även vid mindre evenemang, säger Bengt Rydstedt, projektledare för standarden på Sis.

Certifierbar

Iso 20121 blir en kravstandard med mätbara krav som går att följa upp och som företag kan certifiera sig mot. Det är alltså inte eventet i sig som certifieras utan arrangören som står bakom. Det kan vara eventbeställaren, eventorganisatören eller eventleverantören, alltså de som fixar ljus, ljud eller lagar langos på området.

Standardens användningsområden delas in i tre steg: företagets egna arbete med miljö på evenemang, miljöarbetet i relation till andra aktörer, exempelvis mellan ett it-bolag och en arrangör vilket ofta blir till en avtalssituation och sist en oberoende certifiering mot Iso 20121. Standarden riktar sig till stora som små: konferenser, mässor, festivaler och seminarier. Man kan alltså anpassa ribban efter evenemangets storlek.

– Certifieringen påminner mycket om Iso 14001 men är skräddarsytt för hållbarhet vid evenemang. I grunden handlar det om systematiken i arbetet. Sedan ingår bilagor om vilka områden man ska jobba med som energi och mat. Vi kommer nog även att ge ut anpassade komplement för branscher och nationer.

Illegala droger

I standarden ingår inte bara miljöfrågan, utan även andra frågor som rör företagens samhällsansvar. Dit hör arbetskraft och illegala droger.

– I det internationella arbetet med standarden var det först övervikt åt miljö, sedan åt det sociala, men nu tycker jag att det är bättre balans.

Bengt Rydstedt tror att materialfrågan blir viktig i standarden och något som arrangörerna måste att ta hänsyn till.

– En stark trend är att välja rätt material när man bygger tillfälliga montrar och anläggningar, återanvändning är en annan. En tredje är ekologisk och närproducerad mat. Det verkar de satsa mycket på inför OS.

Han drar sig till minnes en gatufestival som han besökte nyligen under ett Iso-möte i San Fransisco, där det fanns så kallade green teams som visade besökarna var de skulle slänga sina sopor och hur de skulle sorteras. Det fanns personal vid varje station och tanken var att även påverka besökarna så att de fick med sig miljötankar hem till sin vardag.

– Något vi pratar mycket om är ”legacy” från ett evenemang, alltså arvet eller det man efterlämnar. Det som blir kvar i form av anläggningar, återanvändning, men där lägger man också in erfarenheter och mjuka värden som har skapats. Arvet kan vara att ha skapat medvetenhet om hållbarhet.

Way Out West smygstartar

Festivalen Way Out West bedriver redan systematiskt hållbarhetsarbete. Vi ställde tre frågor till Lugers miljöchef Niklas Lundell.

Hur jobbar ni med hållbara evenemang?

– Det här företaget började med hardcore och punk. Många i personalen var straight edgare (subkultur knuten till de två musikstilarna, reds anm.) och det ger ett politiskt engagemang. Det var självklart att vi inte fick missa de här delarna. Vi jobbar inte enbart utifrån den brittiska standarden. Vi försöker snappa upp vilka krav som ställs på andra arenor i världen. Vi har inspirerats av exempelvis Coachella-festivalen och South by Southwest i USA. Det är bra att branschen nu försöker ta ett gemensamt grepp. Märkningarna av evenemang som finns har legat på olika kvalitetsnivåer.

Vad gör ni konkret?

– Mest påtagligt för besökaren är att du förväntas lämna ditt avfall till en återvinningsstation. En kommunikativ grej var när vi på festivalen uppmanade nordiska politiker att driva opinion i klimatfrågan inför COP15. Våra Led-ljus har minskat energiförbrukningen på Linnéscenen med 66 procent, våra aggregat går på biodiesel. Agentsidan som tar hand om våra svenska artister har dragit igång miljöarbete, så nu åker till exempel Moneybrother miljöbil, vi har ekoprodukter i logen, de bor på Svanenmärkta hotell med mera. I vår upphandling kring mat och drycker kräver vi ett utvecklat tänk kring ekologi.

Största utmaningen med att jobba med hållbara evenemang?

– Det är svårt att få tag på leverantörer som kan uppfylla de krav som vi ställer. De är ovana och säger att det kommer kosta mer. Enda chansen att jag släpper in langos på festivalen är att det görs 100 procent ekologiskt och med stajl. Leverantören säger visst, ringer sin leverantör och ska få tag på ost med ekoprofil. Men den finns inte i de volymerna, bara i 500-gramsförpackningar. Vi behöver kanske ett ton!

Checklista för ditt evenemang:

* Val av plats. Välj befintliga platser där det är möjligt för att undvika att bygga temporära arenor och lokaler.

* Transporter. Se över effekterna av vilka transporter som går till och från evenemanget. Uppmuntra miljöbättre alternativ.

* Fauna. Aktiviteter ska inte utsätta djur för fara eller hota djurlivet i stort.

* Mutor och korruption. Sätt upp policies för gåvor och dricks.

* Samhället. Hur påverkar ditt evenemang lokalsamhället? Tänk innan, under och efter.

* Effektiv materialanvändning. Resurseffektivt ur ett livscykelperspektiv vid inköp och användning.

* Var försiktig med kemikalier. Se till att förbjudna kemikalier inte används och undvik farliga kemikalier.

* Undvik föroreningar och utsläpp av växthusgaser. Se över utsläpp innan och under evenemanget.

* Miljö och biologisk mångfald. Skydda och återställ ekosystemtjänster, använd naturresurser och mark hållbart och undvik mat och material där hotade arter ingår.

* Avfall. Förebygg, minska och återvinn.

* Resursanvändning. Använd ny teknik och förnybara energislag.

Läs mer om OS-kommitténs hållbarhetsarbete:

www.london2012.com/making-it-happen/sustainability

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.