Stor studie: Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Hållbarhetsstyrning Företag som arbetar aktivt med hållbarhet har nöjdast medarbetare, växer snabbast och är mest lönsamma, jämfört med företag som släpar efter. Det visar en stor studie av 100 000 företag över hela världen.

Stor studie: Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand
Foto: Adobe Stock.

Studien, som Bain & Company och EcoVadis står bakom, har undersökt hur företagens arbete inom miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning, ESG, påverkat företagens finansiella resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Av de 100 000 undersökta företagen hade 70 procent en ESG-strategi i sin investeringspolicy. De företagen med en stark ESG-strategi hade enligt studien mest nöjda medarbetare, växte snabbast och var mest lönsamma.

Bland annat visar studien att företag med en stark ESG-strategi mellan åren 2019 och 2021 hade en intäktstillväxt med upp till 6 procent mer än de företag som släpar efter i hållbarhetsarbetet.

Lönsamt att satsa på jämställda ledningar

Att satsa på jämställdhet är också, om man får tror på studiens resultat, ett framgångskoncept. Företag med den högsta andelen kvinnor i sin ledning växte dubbelt så snabbt mellan 2019 och 2021, jämfört med de företag som hade den lägsta andelen kvinnor.

Studien visar också att det lönar sig att satsa på förnybar energi. I EU, där det finns en koldioxidskatt, gynnar en utsläppsminskning direkt det finansiella resultatet. Men det lönar sig också i andra delar av världen att öka sin användning av förnybar energi, då det skyddar mot fluktuerande priser på fossila bränslen.

En tredje slutsats som studien drar är att företag som ligger i framkant när det kommer till hållbara leverantörsled hade 3 procent bättre lönsamhet än än företag som ligger efter, sett över en treårsperiod.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.