Stor satsning för utveckling av miljöteknik

Nu satsas det friskt på utveckling av miljöteknik. Företaget Sustainable Innovation startas av en förening bestående av ett antal medlemsföretag, bland annat Vattenfall, Riksbyggen och Fortum.

Företaget kommer att driva utvecklingsprojekt och samarbetsprojekt med medlemsföretagen och stöds av Energimyndigheten för att samla svenskt kunnande inom miljöteknikutveckling och energieffektivisering.

Målet är att företaget ska fungera som en mötesplats som ska stärka Sveriges konkurrensfördel inom miljöteknik.

Sustainable Innovation kommer också att driva inkubatorverksamhet för teknikutvecklingsbolag, projekt där utvecklare, entreprenörer och forskare tillsammans kan utveckla sina idéer till företag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.