Enorma mängder byggmaterial går till spillo

Avfall Potentialen är stor när det gäller återvinning av byggmaterial och att få företag att sopsortera bättre.
– Det är enorma mängder som skulle kunna användas på ett bättre sätt, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska miljöinstitutet.

Enorma mängder byggmaterial går till spillo

Vilka styrmedel är effektivast för att öka materialåtervinningen i Sverige? Den frågan ligger till grund för en studie som avfallsexperten Åsa Stenmarck har lett och som IVL har gjort tillsammans med forskare på KTH. Återvinningsindustrierna själva välkomnade en oberoende analys av hur återvinningen kan öka och har deltagit i workshops för att sålla ut de mest verksamma styrmedlen.

Åsa Stenmarck tycker att debatten i Sverige ofta hamnar fel när det gäller återvinning.

– Den handlar ofta om det småttiga – om hur privatpersoner ska sortera förpackningar. Vi försöker lyfta upp frågan om de stora flödena, som när det gäller bygg- och rivningsavfallet. Där finns det mycket man skulle kunna göra.

Potential i byggbranschen

I rapporten lyfts två styrmedel fram som särskilt effektiva när det gäller att skapa miljövinster. Det första är högre krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt.

– Det är stora mängder material och en bransch som är rätt oreglerad. Särskilt i rivningsbranschen ska det gå fort och allt hamnar ofta i en blandad container. En straffavgift skulle ge ytterligare incitament att tänka på sorteringen, säger Åsa Stenmark.

Företag kan sortera mer

Det andra förslaget som lyfts fram är högre krav på sortering och materialåtervinning från verksamheter och hushåll.

– Framför allt i tjänsteföretag finns det en stor potential att sortera mer. Man skulle kunna lägga ett tvång på att sådant material som kan återvinnas ska sorteras för att på så sätt öka mängden material som går till återvinning.

Nu hoppas Åsa Stenmarck att de styrmedel som lyfts fram som särskilt effektiva i rapporten kommer att diskuteras vidare av Återvinningsindustrierna, som för en ständig dialog med miljödepartementet, och även tjäna som uppslag åt Naturvårdsverket.

Här hittar du hela rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.