Stor potential i svensk biogasproduktion

En ny rapport från Energimarknadsinspektionen, EI, visar att potentialen för att tillverka biogas i Sverige är stor. Produktionen skulle kunna bli högre än landets förbrukning av såväl natur- som biogas.

– En ökad användning av biogas skulle bidra till både ökad försörjningstrygghet och större andel miljövänlig produktion. Det finns också stor potential för export och affärsmöjligheter för svenska biogasproducenter, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

På regeringens uppdrag har EI analyserat biogasmarknaden och lämnat förslag på åtgärder som kan underlätta utvecklingen av bränslet. I rapporten nämns tre huvudproblem: biogasproduktionen är inte tillräckligt lönsam, marknaderna för natur- och biogas är för begränsade och fragmenterade och infrastrukturen är otillräcklig. EI föreslår tre lösningar. Att införa ett system med ursprungsgarantier för gas så att producenter kan få betalt för biogasens miljöfördelar, att låta ansvaret för uppgradering av biogas övergå från producent till nätägare och att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga ut infrastrukturen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.