Stor potential för energieffektivisering

Det är lönsamt att satsa på energieffektivisering, det framgår av Energieffektiviseringsutredningens delbetänkande ”Ett energieffektivare Sverige” , som presenterades idag. Utredningen ger förslag på ett trettiotal möjliga styrmedel som kan användas för att energieffektivisera mer. Bland annat handlar det om hur informationen om energieffektivisering kan förstärkas och om hur den offentliga sektorn kan vara förebild för andra aktörer.

Utgångspunkten är att Sverige ska nå upp till EUs energieffektiviseringsdirektiv som innebär att vi ska ha minskat vår energianvändning med minst 9 procent till år 2016 och göra nationella handlingsplaner för hur det ska gå till.

– Vi ska inte nöja oss med att EU-målet nås. Med en så stor lönsam effektiviseringspotential finns skäl att gå längre och bestämma ett ambitiösare besparingsmål än vad EU kräver. För det talar både ekonomiska faktorer och hänsynen till miljön, säger regeringens särskilde utredare Tomas Bruce.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.