Stor osäkerhet i klimatrapportering

Hur kolförrådet i marken förändras från år till år är en viktig del i Sveriges klimatrapportering. Men det råder stor osäkerhet i de här beräkningarna, visar en ny avhandling.

Stor osäkerhet i klimatrapportering

I sin avhandling visar Carina Ortiz på Sveriges Lantbruksuniversitet att beräkningarna kring om marken är en kolsänka eller kolkälla är osäkra. Så osäkra att det inte går att säga om det går åt rätt eller fel håll från år till år.

Lagret av kol i världens landekosystem påverkar koncentrationen av koldioxid i atmosfären och även små förändringar i lagret kan leda till stora förändringar i den globala kolbalansen. Därför är det en viktig del av den årliga rapporteringen som exempelvis Sverige gör till FN:s klimatkonvention.

Carina Ortiz menar att de förväntade förändringarna i markens kolförråd är för små. Hon visar också att den svenska beräkningsmodellen som används, med data från Markinventeringen, bygger på för få stickprov för att täcka in ett områdes variation kring kol. Även modellen som används i exempelvis Finland, med hjälp av simuleringsverktyg, är osäker.

Hon menar därför att denna osäkerhet måste tas med i diskussioner som ska avgöra om mark är en kolsänka eller en kolkälla.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.