Stor mängd förbjudna ämnen i produkter utanför EU

Kemikalier Kemikalieinspektionen varnar för produkter som går att beställa direkt till brevlådan från utlandet. Detta gäller varor som köps direkt av företag utanför EU.

Stor mängd förbjudna ämnen i produkter utanför EU
Foto: Stock Adobe

I ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som svenska Kemikalieinspektionen ansvarar för, har man kommit fram till att nästan åtta av tio produkter som köps direkt av företag utanför EU inte klarar kraven i de europeiska kemikaliereglerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– När du handlar på nätet är det viktigt att tänka på var företaget är baserat. Vid direktimport från tredjeland finns det ofta inget företag inom EU som är ansvarigt för att produkten uppfyller de krav som EU-lagstiftningen ställer. Vår granskning visar att det finns en betydligt större risk att varorna då inte är anpassade till de krav på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll som finns i EU, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Fakta

Hur ska konsumenter tänka när de handlar på nätet?

• Tänk på i vilket land företaget finns som du köper varorna från. Varor som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen.

• Se efter om elektronik och leksaker har CE-märkning, som är ett intyg från tillverkaren om att varorna uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

• Försök välja kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Kemikalieinspektionens tillsynsresultat tyder på att lågprisprodukter från mindre kända varumärken oftare innehåller förbjudna ämnen.

Källa: Kemikalieinspektionen

Stora brister

Enligt Kemikalieinspektionen hade 78 procent av varorna som köpts utanför EU brister. Inom EU låg siffran på 32 procent. En förklaring till detta är att många företag utanför EU endast fungerar som mellanhänder.

– Internetbaserade företag behöver ta större ansvar för de varor som de marknadsför. Ett problem med tillsyn av e-handel utanför landets gränser är att vi inte har samma möjlighet att ställa krav, vi kan bara informera om bristerna. Inom EU kan vi skicka ärendet vidare till ett annat medlemsland, men utanför EU finns oftast inte den möjligheten, säger Karin Rumar.

Bly och bor

Undersökningen visar att produkterna bland annat innehåller förbjuda ämnen som bor och bly. Det sistnämnda, ett ämne som kan skada nervsystemet och påverka exempelvis förmågan till inlärning.

Största kemikalieboven visade sig vara elektriska produkter. 57 procent av de elektriska produkterna, inköpta både från företag inom och utanför EU, innehöll förbjudna ämnen.

Fakta

Hur gick kontrollen till?

I projektet kontrollerades 361 produkter från 161 företag inom och utanför EU. De nordiska länderna, förutom Island deltog i tillsynen.

Varorna som kontrollerades var elektriska- och kemiska produkter, leksaker, kosmetiska- och hygieniska produkter, samt biocidprodukter och växtskyddsmedel.

Denna granskning av e-handeln är utförd genom stickprovskontroller och ger inte en bild av hela marknaden. Resultatet från kontrollerna utförda i projektet visar dock på en signifikant större risk för att varor som handlas från företag utanför EU innehåller otillåtna ämnen.

Källa: Kemikalieinspektionen

Ftalater i 1 av 5 varor

Vid kontrollen av leksaker och övriga varor innehöll cirka 23 procent av produkterna förbjudna ämnen.

– Vanliga brister som upptäcktes var att varor innehöll förbjudna ämnen såsom bor i slimeleksaker, bly i lödpunkter för elektriska produkter, och kortkedjiga klorparaffiner i mjuk plast. Även vissa farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen, till exempel ftalater, hittades i cirka 20 procent av de testade varorna, avslutar Karin Rumar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.