Stor klimatpotential i massaindustrin

Massa- och pappersindustrin skulle kunna minska minska koldioxidutsläpp och samtidigt öka företagens lönsamhet. Men störst miljönytta innebär ekonomisk osäkerhet. Det visar en avhandling vid Chalmers.

Massa- och pappersindustrin står för ungefär hälften av industrins energianvändning. Johanna Jönsson har i sin doktorsavhandling analyserat sex utvecklingsvägar för industrin ur ett både ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv. Dessa är: Ökad elproduktion, export av bark, export av värme för fjärrvärmeproduktion, förgasning av svartlut, uttag av lignin och avskiljning och lagring av koldioxid.

De första tre är beprövade tekniker som i viss utsträckning redan används, medan de tre senare är tekniker under utveckling. Och det är de tre som är under utveckling som är bäst när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt är de tre beprövade teknikerna bättre ur ett kort ekonomiskt perspektiv.

Mest effektiv är avskiljning och lagring av koldioxid, CCS, men det är tveksamt om utbyggnad av infrastruktur är ekonomiskt försvarbart.

Massa- och pappersindustrin har sin tyngdpunkt i Sverige och Finland, medan resten av Europas koldioxidutsläpp från industrier och kraftverk är koncentrerade till norra kontinenten och södra England. De flesta massa- och pappersverken ligger dessutom långt ifrån de havsområden som är påtänkta för lagring av koldioxiden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste