Stopp för Nordkalks avverkning

Länsstyrelsen på Gotland uppmärksammar nu att Nordkalks planerade avverkning är större än vad som tidigare framkommit i en dom. Nu stoppas verksamheten medan frågan utreds.

Länsstyrelsen på Gotland har nu gett Nordkalk ett föreläggande som innebär att skogsavverkningen i Ojnareskogen avbryts. Anledningen är att länsstyrelsen har uppmärksammat att omfattningen av den planerade avverkningen om cirka 60 hektar är större än det som angivits i underlaget till Mark- och miljööverdomstolens dom. I domen uppgav Nordkalk sju till åtta hektar avverkning i den inledande fasen.

Nu vill länsstyrelsen att företaget ska redovisa vilka områden som redan avverkats och hur planerna ser ut framöver. Därtill ska Nordkalk redovisa kväveläckage till vatten som den kommande avverkningen kan innebära. Avverkningen stoppas tills uppgifterna har redovisats.

Enligt Helagotland.se kritiserar Nordkalk landshövding Cecilia Schelin Seidegård för att ställa sig på aktivisternas sida. Men detta förnekas av Schelin Seidegård som istället menar att hon vädjat till en timeout för att situationen höll på att spåra ur. Landshövdingen leder arbetet på länsstyrelsen.

I ett pressmeddelande skriver Nordkalk att underleverantören Mellanskog efter påtryckningar från landshövdingen valt att avbryta den pågående avverkningen i Bunge i avvaktan på Högsta domstolens besked om prövningstillstånd. Därtill skriver företaget att man kommer att se över vilka andra anläggningsarbeten man kan ta itu med omgående då tidtabellen är pressad.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.