Stödmiljoner till miljöanpassade varor och tjänster

Miljöarbete Har ni färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster som ni vill nå ut med till marknaderna kring Östersjön? Nu kan ni söka ekonomiskt stöd för satsningen.

Det är Tillväxtverket som ger möjlighet åt svenska företag och företagsnätverk med färdigutvecklade miljöanpassade produkter att nå nya marknader. En miljöanpassad produkt är en vara eller tjänst som har en markant mindre miljöpåverkan än andra varor och tjänster med samma funktion. Nästan hälften av de medelstora företagen och drygt var tredje småföretag säljer miljöanpassade produkter.

De sökande företagen måste ha två till 249 anställda och en omsättning om minst en miljon kronor per år.

Pengarna kan användas till affärsutveckling inom till exempel förnybar energi, vattenrening, energieffektivisering och hållbart byggande.

Det sökande företaget ska stå för minst hälften av finansieringen. Tillväxtverket kan finansiera ett projekt med upp till 50 procent av den totala kostnaden. Syftet med stödet är att öka företagens konkurrenskraft i Sverige eller på en internationell marknad.

Tillväxtverket tar emot projektidéer och ansökningar under perioden 16 september till den 25 oktober i år. I våras fördelade Tillväxtverket drygt 13 miljoner kronor till 33 företag i hela landet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.