Stöd till smarta elnät

Energimyndigheten har beslutat om 36,5 miljoner kronor i stöd till ett projekt där 170 lägenheter i Stockholm utrustas med smarta system för elanvändning. Syftet är bland annat att hjälpa boende att minska sin klimatpåverkan.

Stöd till smarta elnät

Det är i Norra Djurgårdsstaden som 170 lägenheter ska utrustas med olika systemlösningar för elanvändning relaterade till inomhusklimat. Belysning, smarta vitvaror och laddning av elbilar samt visualisering av lokal elproduktion från solceller ska underlätta för de boende att hålla koll på, och minska sin energianvänding.

– Projektet är en viktig pusselbit i våra satsningar på innovativa systemlösningar inom elnätsområdet. Att koppla samman konsumenters beteende med känd teknik i komplexa system är svårt. Av den anledningen kommer pilottester, i ett verkligt system, att spela en viktig roll för utvecklingen av framtidens energisystem, säger Sten Åfeldt, chef vid enheten för kraft på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Pilotprojektet får 36,5 miljoner kronor och ska ledas av Fortum och ett antal samarbetspartners så som Ericsson, ABB, Electrolux, HSB och Kungliga Tekniska Högskolan.

– Utan stödet från Energimyndigheten hade forskning och utveckling i smarta elnät på den här nivån inte varit möjlig, eftersom nätregleringen inte ger utrymme för sådana investeringar, kommenterar Marie Fossum, chef för affärsutveckling i Fortum.

Bo på test

Mellan åren 2013 och 2014 kommer lägenheterna ha boende. Sedan ska systemet utvärderas med olika testmodeller. Ett viktigt mål är att studera om elkonsumenterna i pilotstudien kommer att kunna minska sina koldioxidutsläpp med 200 kilo per hushåll och år.

– Det här är en av de viktigare aktiviteterna i den resa mot en solekonomi som vi har påbörjat.Ska vi göra det möjligt för mer förnybar produktion, oavsett om den är storskalig eller lokalproducerad, måste hela energisystemet bli mer flexibelt, säger Marie Fossum.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.