Stockholmspolitiker klimatskissar

Med hjälp av det så kallade Grip-verktyget har Stockholmsregionens beslutsfattare skissat på vilka klimatscenarion deras beslut kan ge upphov till i framtiden.

Stockholmspolitiker klimatskissar

I veckan anordnades en workshop för Stockholmsregionens beslutsfattare som en del av projektet EUC02 80/50. Projektet ska stötta europeiska storstadsregioner med att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Det datorbaserade scenario- och processverktyg som användes för att politikerna ska få en bättre bild av hur deras beslut påverkar klimatet kallas för Grip och har utvecklats vid university of Manchester.

En av slutsatserna är att de största insatserna behöver göras där den största delen av alla utsläpp skapas: i bebyggelse- och transportsektorerna. Deltagarna var även överens om att fossila bränslen knappt kommer att användas i regionen 2050 och att man, trots befolkningstillväxt, blir tvungen att minska den totala energianvändningen med cirka 40 procent.

Under workshopen konstaterades också att en 80-procentig utsläppsminskning är möjlig, men då behövs en gynnsam teknikutveckling och politisk vilja.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.