Stockholmskommuner ska städa bort miljögifter i skolan

Kemikalier Bristfällig ventilation och städning i skolan gör att eleverna utsätts för hormonstörande miljögifter. Kommunerna i Stockholms län samordnar nu en granskning av städning och ventilation i skolorna.

Stockholmskommuner ska städa bort miljögifter i skolan
Pixabay

I dammet från plastmattor och inredning samlas gifter som ftalater, flamskyddsmedel och Bisfenol A. Gifterna kommer bland annat från skolornas plastmattor, inredning och utrustning och samlas i damm. Därför är det särskilt viktigt att städning och ventilation förbättras. Initiativet kommer från Folkhälsomyndigheten som driver ett nationellt tillsynsprojekt med syfte att förbättra inomhusmiljön för barn och ungdomar i skolan.

Enligt tidigare undersökningar från Boverket och Socialstyrelsen har minst 40 procent av landets skolor underkända ventilationsanläggningar som inte ger tillräckligt luftflöde. Ofta brister det också i städningen vilket innebär att det är mycket damm i inomhusluften.

– Det är ett uttalat mål att minska hormonstörande miljögifter som ftalater, flamskyddsmedel och Bisfenol A som kan påverka barns neuropsykiatriska utveckling, säger Greta Smedje, enhetschef vid Folkhälsomyndighetens enhet för miljöhälsa.

Kommunerna i Stockholm ska nu granska ventilation och städning inom ramen för projektet. Miljösamverkan Stockholms län samordnar och har även tagit fram gemensamma bedömningsgrunder, checklistor och rutiner. Man ska också titta närmare på hur egenkontrollen fungerar.

Resultatet från de skolor som nu granskas kommer att sammanställas i en gemensam länsrapport.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.