Stockholms flygplatser satsar grönt

Stockholm Bromma Airport sällar sig nu till de flygplatser som fått högsta betyg i ett europeiskt ackrediteringsprogram som mäter och kontrollerar flygplatsers klimatarbete. Den enda flygplats som tidigare lyckats ackreditera sig på den högsta nivån är Stockholm-Arlanda Airport.

Stockholms flygplatser satsar grönt

Bromma var bland de första flygplatserna i världen med banljus baserad på LED-teknik och har bland annat satsat på både grön el och biobränslebaserad fjärrvärme. För att minska flygplatsens utsläpp har man även engagerat de övriga aktörerna som är verksamma på flygplatsen. På fem år har koldioxidutsläppen från LFVs verksamhet på Bromma minskats med 70 procent. Senast 2020 ska utsläppen vara noll.

Bakom ackrediteringsprogrammet som kallas Airport Carbon Accreditation står ACI, Airport Council International Europe, som är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa och WSP Environmental som är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling.

Programmet följer den internationella standarden World Resources Institute (WRI) ”Greenhouse Gas Protocol”. Det finns 4 nivåer varav den högsta är 3+, vilken nu både Arlanda och Bromma är ackrediterade efter. Det innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten.

/p>

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.