Stockholm tar sig an nytt miljöprogram

Fler som cyklar, energisnåla hus och bättre skydd av vatten. Det är några punkter i Stockholms stads nya miljöprogram som antogs igår.

Miljöprogrammet gäller mellan 2012 och 2015 och innehåller sex inriktningsmål som knyter an till de nationella miljömålen. Dessa är: miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark- och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö. Dessa mål konkretiseras i sin tur i 29 detaljerade delmål som beskriver hur enskilda eller flera nämnder eller styrelser förväntas bidra.

Alla intresserade kommer att kunna följa arbetet med att nå dessa mål då de redovisas på stadens webbplats med en miljöbarometer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.