Katarina Luhr (MP), svarar på debattartikel om hållbara saneringsmetoder:

Debatt Skribenterna Johan Sidenmark och Erik Josephsson från Nordic Bio engineering menar i en debattartikel i Miljö & Utveckling att det saknas incitament för marknaden att erbjuda hållbara saneringsmetoder. Frågan de lyfter är mycket viktig och jag arbetar för att Stockholm ska kunna skapa förutsättningar för just sådana metoder, skriver Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd på Stockholms stad.

Katarina Luhr (MP), svarar på debattartikel om hållbara saneringsmetoder:
Anders J Larsson

Jag kan, tillsammans med den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm, just nu peka på ett flertal satsningar som vi nu genomför för att skapa en hållbar hantering och sanering av jord- och bergmassor.

Hållbara saneringsmetoder är väldigt spännande, det finns stora miljövinster att göra. Förutom minskade mängder till deponi och minskade trafikmängder (lägre utsläpp, mindre buller) med transporter av förorenade massor kan markrening med hjälp av växtplantering även ge rekreativa värden. I Stockholm har vi flera olika projekt som leder arbetet framåt.

Läs mer: Hamnsanering ska rena Östersjön

Under 2018 kommer Stockholms exploateringskontor undersöka möjligheter till biologisk rening av Rågsveds friområde, som inom kort blir naturreservat. Att testa nya metoder för sanering som bygger på naturens egen kraft passar särskilt bra i ett område som inte planeras för bostäder. Andra platser med förorenad mark, exempelvis båtuppläggningsplatser skulle också kunna vara av stort intresse. I framtiden hoppas även jag på att metoden kan användas långsiktigt även i bostadsprojekt.

Skribenterna skriver i en debattartikel för Miljö & Utveckling att helhetssynen måste öka. I Stockholm stad ser vi att det är särskilt viktigt när vi bygger mycket, både bostäder och infrastruktur.

Vi tillsatte 2017 en särskild expertgrupp som gör stora framsteg vad gäller helhetssynen på masshantering. Deras uppgift är att öka samplaneringen av alla schakt- och återfyllningsmassor som forslas runt inom staden. Detta kan bidra till att saneringsåtgärder planeras tidigare i stora projekt och att kontraktens utformning på det sättet kan se annorlunda ut framöver, faktorer som skribenterna lyfter som avgörande.

Läs mer: Stora brister i hur staten sköter marksanering

Om en större andel av byggmassorna renas och hanteras på plats vid stadens byggen kan vi minska både transporter och deponin av förorenade massor. Det är en win-win situation i en stad där ökade trafikmängder börjar bli ett stort problem. Stockholm har tagit flera steg på rätt väg och vi ska ta fler.

Jag vill att staden blir en testbädd för hållbar marksanering, för att hitta metoder som kan testas och spridas vidare, och att vi i framtiden kommer kunna använda metoderna brett.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.