Stockholm näst grönaste staden i Europa

Köpenhamn är den grönaste staden i Europa, följd av Stockholm. Det visar studien European Green City Index.

Studien som omfattar 30 europeiska storstäder är genomförd av The Economist Intelligence Unit på uppdrag av Siemens. Varje stad har studerats med 30 indikatorer och rangordnats i åtta olika kategorier. Efter Köpenhamn och Stockholm följer bland annat Oslo, Wien och Amsterdam.

Stockholm är tillsammans med Berlin ledande när det gäller kategorin byggnader men ligger också i framkant inom miljöstyrning, transporter, koldioxidutsläpp och luftkvalitet. Att man toppar byggnader beror på välisolerade och energieffektiva byggnader. De höga betygen för transport beror på en väl utbyggd kollektivtrafik, biltullar, många miljöbilar och bussar som drivs med etanol eller biogas. Stockholm uppmärksammas också för den stora andelen invånare som väljer att cykla eller gå till arbetet.

– European Green City Index innehåller ett porträtt av varje stad med ingående fakta om stadens miljövänlighet såsom hållbarheten hos infrastruktur, resursanvändning och miljöstyrning. Dessutom lyfts de bästa exemplen fram. Det gör studien till en inspirationskälla och ett beslutsunderlag för städers miljöplanering, säger Ulf Troedsson, koncernchef för Siemens i Sverige

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.