Stockholm kan vara klimatneutralt 2030

Årets upplaga av Stockholms energisymposium fokuserade på det växande behovet av en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Det rådde enighet om att effektivare energianvändning, fortsatta stora satsningar på infrastrukturinvesteringar och samverkan mellan näringslivet, staden och Fortum är avgörande i detta arbete, uppger Fortum i ett pressmeddelande.

Fram till år 2030 väntas Stockholms stad växa med 150 000 invånare och Stockholms län med 600 000 invånare. Att utveckla ett hållbart energisystem för en växande storstad är en enorm utmaning. Fortum och Stockholms stad hade bjudit in näringsliv och offentliga aktörer från Stockholmsområdet, men också företrädare för staden London, till symposiet.

Det framkom att planerna på att modernisera kraftnäten i Stockholm är omfattande. Investeringar på 3,3 miljarder kronor beräknas krävas för ett modernt och effektivt ledningsnät draget i tunnlar.

Anders Egelrud, vd för Fortum Värme, pekade på fjärrvärmens betydelse för minskade koldioxidutsläpp. Sedan 1986 har Stockholms fjärrvärmeverk fördubblat produktionen och samtidigt minskat koldioxidutsläppen till en tredjedel av 1986 års nivå.

– Vi har faktiskt reducerat våra koldioxidutsläpp under de senaste 20 åren i en omfattning som är i samma storleksordning som den London planerar för framtiden. Det är fullt möjligt att tänka sig Stockholm som klimatneutralt 2030, uppger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.