Stern 2.0 beräknar klimatkostnaderna

Klimat Sju länder, däribland Sverige, har gått ihop för att beräkna klimatförändringarnas kostnader. Deras arbete bygger vidare på den nu sex år gamla Sternrapporten.

För sex år sedan, 2006, fick Sternrapporten ett stort genomslag. Avsändare var Världsbankens förre chefsekonom Nicholas Stern och det brittiska finansdepartementet. I rapporten beräknades att kostnaderna för de okontrollerade klimatförändringarna kan krympa den globala ekonomin med 20 procent av BNP – ifall vi inte agerar förebyggande. Då skulle kostnaden ”bara” bli cirka en procent av BNP.

Resultatet presenteras om ett år

Nu, i samband med att FN:s klimatpanel IPCC ska presentera en ny delrapport som sammanfattar de senaste årens forskning om klimatförändringarna, tillkännages ett nytt initiativ från sju länder som har gått samman i en kommission. Representanter från Storbritannien, Norge, Sverige, Indonesien, Sydkorea, Colombia och Etiopien ska fortsätta på den väg som Sternrapporten stakade ut. De ska räkna på vad klimatförändringarna kommer att kosta framöver och vad vi tjänar på förebyggande insatser. Nicholas Stern ska utvärdera resultatet – och kommissionens arbete kallas av vissa för Stern 2.0. Rapporten ska publiceras i september 2014.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.