Sterias datacenter blir gröna

Certifiering Konsultföretaget Sterias svenska datacenter har certifierats enligt Carbonneutral Data Centres och kan nu betraktas som koldioxidneutrala.

I sitt miljöarbete har Steria fokuserat på två områden där de som konsultföretag tydligt påverkar miljön: affärsresorna och energiförbrukningen i företagets datacenter.

2010 blev Steria klimatneutralt när det gäller affärsresor och nu har de även nått målet om koldioxidneutrala datacenter.

– IKT-sektorn står för upp till 10 procent av strömförbrukningen i Europa och fyra procent av koldioxidutsläppen. Samhällsansvar har alltid varit en viktig del för Steria och vi vill göra vårt för att reducera branschens klimatpåverkan, säger Solfrid Skilbrigt, ansvarig för samhällsansvarsfrågor i Steriakoncernen.

Hon tror att den nya certifieringen kommer att vara en fördel i upphandlingar framöver.

– Många kunder vill reducera sin klimatpåverkan och här kan underleverantörer spela en viktig roll. Genom att bli koldioxidneutrala kan Steria även reducera kunders utsläpp, säger Solfrid Skilbrigt.

Sterias svenska datacenter är bland de första i världen som certifierats av The Carbonneutral Company

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.