Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Statens 206 datacenter en miljörisk – när ska regeringen ta ansvar?

Debatt Världens datamängder ökar exponentiellt och så även behovet av datacenter. I dag står datacenter för 2 procent av världens årliga CO2-utsläpp och 3 procent av den totala energiförbrukningen, siffror som ökar explosionsartat, skriver Gisle M. Eckhoff och Fredrik Jansson på DigiPlex.

Statens 206 datacenter en miljörisk – när ska regeringen ta ansvar?
DigiPlex

Svenska myndigheter äger tillsammans 206 datacenter, men enligt en rapport skulle det räcka med 10 stycken om en gemensam statlig molntjänst implementeras. Effekten? Mindre klimatpåverkan, lägre kostnader och en säkrare datahantering. Frågan är bara vad staten väntar på?

Enligt IBM har 90 procent av världens data skapats under de senaste två åren. Fram till 2020 kommer antalet uppkopplade enheter öka från 9 miljarder till 50 miljarder. Enligt undersökningen Com Hem-kollen 2018 hade 86 procent av de tillfrågade svenskarna varit i kontakt med myndigheter, såsom Försäkringskassan eller Skatteverket, via Internet. Digitaliseringen leder till en lavinartad ökning av data. Data som lagras i ett datacenter.

Staten klarar sig med 10

Svenska myndigheter lagrar i dag data i 206 datacenter över hela Sverige. Men enligt Statens Servicecenters beräkningar, som finns i rapporten ”En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas IT-drift” från 2017, skulle staten klara sig på tio stycken. Syftet med förslagen är att dra nytta av stordriftsfördelar, effektivisera och kvalitetsförbättra, men också att höja säkerhetsnivån, sänka kostnader och minska elförbrukningen.

Där är också en utmaning för svenska myndigheter att hela tiden ha rätt utbildad personal, som kontinuerligt och fokuserat arbetar med utveckling av ny teknik och löpande effektivisering, för att möta den kraftigt ökande digitaliseringsvågen. Detta borde vara en prioriterad fråga för samtliga ansvariga politiker oavsett partitillhörighet.

Drastiskt minskad elförbrukning

Om staten skulle skrota 196 datacenter skulle de positiva effekterna på miljön märkas snabbt. För varje datacenter som stängs minskar elförbrukningen. Nya anläggningar kräver dessutom mindre energi för att uppnå samma prestanda. Enligt rapporten skulle effektuttaget reduceras med 80 procent på bara tio år med en gemensam it-drift.

Läs mer: Nominera en inflytelserik person till Årets Miljöinfluencer 2018!

Besparingspotentialen är stor men sedan rapporten släpptes har inget hänt. Det är synd! På det stora hela är vi positiva till en statlig, samlad molntjänst, men det finns några aspekter som är viktiga att beakta:

• Miljö och energieffektivitet v/s ekonomi:

När mängden data ökar exponentiellt måste kapaciteten snabbt kunna skalas upp, men det är mycket kostsamt för både ekonomi och miljö att ha ledig kapacitet ”på vänt”. Mest effektivt är därför sannolikt en mix av gemensam statlig molntjänst och professionella externa leverantörer som arbetar fokuserat med utveckling av ny teknik och har spetskompetens att driva miljövänliga, energieffektiva och säkra datacenter med löpande effektivisering.

• Säkerhet v/s ekonomi

Offentlig sektors data är känslig och kräver säker lagring, men säkerhetslösningar är kostsamma. Placering av datacenter i bergrum, som föreslagits, är visserligen säkert men också energislukande då kylning och ventilation blir komplext och dyrt då datacenterlösningar med likvärdig säkerhetsnivå finns.

• Hastighet v/s produktivitet

Datacentrets placering avgör hur snabb åtkomsten till datan är, och därmed användarnas produktivitet. Enligt Com Hem-kollen 2018 interagerar 86 procent av svenskarna digitalt med myndigheter. Då snabb nedladdning är viktigt för användarupplevelsen är det därför avgörande att datan är lagrad så nära användarna som möjligt.

Uteslut inte privata aktörer

Som privat nordisk aktör med fem centralt placerade datacenter och med fokus på hållbarhet, innovation och säkerhet vet vi vad vi pratar om. Att konsolidera 206 datacenter till 10 har potential att bli en vinst på alla plan och vi är ivriga påhejare.

Det vi däremot inte tror på är att utesluta privata aktörer då vi ser en uppenbar risk att alla de möjligheterna till förbättringar inom miljö, klimat, ekonomi och säkerhet inte förverkligas. Vi har svårt att tro att exempelvis vår prisbelönta innovation för värmeåtervinning skulle ha utvecklats inom ramen för en statlig molntjänst.

Statens Servicecenters rapport är tydlig i sin rekommendation och visar dessutom att de större myndigheternas it-ledningar är positiva till att inrätta en statlig molntjänst. Frågan är bara – vad väntar vi på?

Av:

datacenter
Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex datacenter

Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex,

 

 

Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex

Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.